Buraya bakınız, haber makale ve sektörel bilgilendirme platformudur. Bakınız sözlük anlamıyla bilgi, öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek kavrayışın tümüdür. Duyuru niteliğinde çok farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bilgi, doğruluğu ispatlanmış inançlardır. Buraya bakınız sitesinde bulunan bilgiler, önceden belirlenen sistematik kural veya prosedüre uygun biçimde işlenmiş enformasyondur. Örneğin, 5N1K haber, makale, bilgi ve sosyal sorunlar için buraya bakınız. Bilgilendirme nedir? Sosyal varlık olan insanlar arasındaki iletişim sırasında, paylaşılan veya yeniden şekillendirilen tecrübe ya da enformasyonlardır. Sorun, ilişki, teori veya kurala ait enformasyondan oluşan anlayışlardır. Bilgilendirme, içinde yaşadığımız dünyayı veya olayları yorumlamak ya da yönetmek için uyguladığımız bir dizi anlayış; bize güçlü bir kavrayış ve bakış açısı kazandıran her türlü zihnî faaliyettir. Sosyal olaylarda karşımıza çıkan olayları anlamamıza yardım eden işarettir. İnsanların, etkin bir biçimde eylem gerçekleştirmeleri için sahip olmaları gereken kapasitedir.

Buraya Bakınız Son Dakika Haber Platformu.

Buraya bakınız sitesi; insanların günlük yaşamlarının daha kolay hale gelmesi amacıyla öğrendikleri araçlarla alakalı olan bilgilerdir. Bunlar, teknik olarak 2 türlüdür. Bilimsel olan teknik bilgiler; bilimsel açıdan verilere dayanan, araç ya da gereçlerin kullanımı ile alakalı bilgilere ulaşılan bilgilerdir. Gündelik teknik bilgiler; gündelik yaşamdaki tecrübelere dayanan araç veya gereçlerin kullanımıyla alakalı bilgilere ulaşılan ayrıntılardır.

Haber Makale ve Bilgilendirme Sitesidir.

Buraya bakınız blog topluma gerekli olan, tabiatta meydana gelen çeşitli olaylar, durum ya da görünümle ilgili bilgilere daha fazla yer verir. Bu tür duyuru makalesine haber, bu bilgilerin halka duyurulması amacıyla hazırlanan yazılara da “haber yazısı” denir. Bu yazılar belli bir zamanda oluşmuş olayları, merakı giderecek düzeyde anlaşılır bir dille aktarır. Yazılarda inandırıcılık belgelere dayanma, olayı tüm boyutlarıyla aktarma, yansız davranma; okuyucunun farklı yorumlamasına imkân vermeyecek şekilde anlaşılır üslupla aktarılması gibi unsurlara dikkat edilir. Sosyal haber içerikli blog da, topluma faydalı olan tüm detaylara kolayca ulaşılabilir. Buraya kadar geçen sürede gerekli olan bilgilendirme konulu çalışmalar tamamlanmıştır. Bundan sonraki süreçte düzenli güncellemelerle yayımlara devam edilecektir.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bu konuda sorun olmadığını varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. TAMAM Devamını okuyun.