Bazalt Taşı Nedir

Bazalt Nedir? Doğal Taş Nedir?

Bazalt taşı, volkanik kaya kütlelerinden biridir. Siyah renkte ve kesif yığınlar halindedir. Doğada kütle, damar ve akıntı halinde bulunur. Başlıca özelliklerinden birisi, altıgen prizmalar biçiminde, büyük sütunlar meydana getirmesidir. Bu sütunlar, magma akıntılarının soğuyup büzülmesinden ileri gelmiştir. Sert ve dayanıklı bir taş olduğundan kaldırım, yapı taş, demir yolu, köprü malzemesi olarak kullanılır. Yer yüzünde bol olan bazalt, bazı memleketlerde, binlerce kilometrekarelik yerleri örter. Bu taşların içeriğinde bulunan demir ve magnezyum oranları, diğer volkanik kayaç türlerine oranla çok yüksek, silis içeriği ise daha düşüktür.

Bazalt Taşı Nedir? Nerede Kullanılır?

Bazalt, erimiş lavların yer kabuğunun çatlaklarından dışarı çıkarak yavaş yavaş soğuması sonucu oluşan volkanik bir kayaç türüdür. Kayaçların rengi kurşuni veya siyah, homojen, yoğunluğu ise diğer volkanik kayaçlara oranla daha fazla ve ağırdır. Geçmişte erimiş lav akıntılarının çok geniş alanlara yayılmasıyla oluşan devasa kaynaklar bulunmaktadır. Bunlardan en büyükleri ABD’nin kuzey batı kesimlerinde, Hindistan ve Brezilya’da büyüklükleri binlerce km2‘yi kaplayan platolar vardır.

Bazalt taşı, demir yolu balast malzemesi, asfalt agregası gibi alt yapıda kullanımının yanı sıra; özellikle bünyesinde serbest silis bulunmaması nedeniyle, granül ve toz olarak; geçmişte silis ve kuvars kumu kullanılan bir çok başka iş kolunda alternatif ve sağlıklı bir ham madde olarak kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.