Sipsi Dünya Birincisi Oldu

Burdur ve teke yöresine ait olan sipsi, Ali Bedel'in mükemmel yorumu ile bireysel çalgıda dünya birincisi oldu.


Akdeniz Üniversitesi, Antalya Devlet Konservatuvarında öğretim görevlisi olan Türk Halk Müziği Ses ve saz sanatçısı Burdurlu Ali BEDEL Antalya 1.Uluslararası Kültür Sempozyumunda Sipsiyi tanıttı ve muhteşem bir resital verdi. 2018'de Polonya'da bireysel çalgıda ise sipsi ile Dünya birincisi oldu.

Yörenin nefesli çalgılar grubundan olan Türk halk müziği çalgısı sipsi, teke yöresinin meşhur bir çalgı aletidir. Kabak kemane gibi Teke yöresi gurbet havası açışlarında sık duyulur.

Bireysel Çalgıda Sipsi Dünya Birincisi Oldu

Başta Burdur ve Isparta olmak üzere Fethiye'den kuzeye doğru Denizli'ye kadar olan bölge içerisinde sıkça kullanılan yöresel bir müzik aletidir. Sipsi 15–25 cm uzunluğunda ince bir kamıştan yapılır. Tek parça veya iki ayrı parça halinde olabilir ama iki parçalı sipsiler daha yaygın ve kullanışlıdır. Sesin çıkmasını sağlayan ağızlık kısmına cukcuk, gövde kısmına da gödlek denilmektedir. Çam dallarının filizlerinden söğüt dallarından içi boş ot ya da çavdarlardan ve kartalın kanat kemiğinden yapılan sipsilere de rastlanmaktadır.

Üstte 5 altta 1 olmak üzere toplam 6 deliklidir.

Delikler yörede yaygın olan ezgileri çalacak şekilde Hüseyni dizisine göre açılmıştır.

Ses alanı sınırlı olduğundan diğer dizilerin çoğunun çalınması mümkün değildir. Ses alanı yaklaşık 1 oktavdır ve diğer nefesli çalgılarda olduğu gibi sipside akort yapılamadığından değişik boyda sipsiler kullanılır. Daha çok eşlik çalgısıdır ve gurbet havaları, zeybekler ve Teke havaları gibi ezgileri çalarken cura bağlama üç telli, kabak kemane gibi çalgılarla güzel bir uyum oluşturur. Polonya'da bireysel çalgıda sipsi Dünya Birinciliği elde etti.