Ekoloji Nedir?

Türk diline göre doğa bilimine ekoloji denir. Uygun çevre koşulları, bu bilimin temel amaçları arasında yer alır.

Ekoloji Nedir?

Türk diline göre doğa bilimine ekoloji adı verilmektedir. Dünyadaki, tüm canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji denir. Başta, insan olmak üzere tüm hayvan ve bitkiler, canlılar sınıfına girmektedir. Canlıların, yaşamaları ve hayatlarını devam ettirebilmeleri için çevreye ihtiyacı vardır. Uygun çevre koşullarının olması, bunun devam ettirilmesi, ekoloji biliminin temel amaçları arasında yer alır.

Uygun çevre koşulları içerisinde ışık hava su ve toprak bulunması şarttır.

Tüm canlılar için bu gereksinimler, çok önemlidir. Ekosistem denildiğinde, canlı ve cansız çevrenin tamamı akla gelmelidir. Ekoloji bilimi, canlı organlar ile ilgilenmez. Ekolojinin amacı, canlıların uygun ortam koşulları içerisinde yaşayabilmelerini sağlamaktır. Canlılar için ortak ihtiyaç olan unsurlarla ilgilenen, bir bilim dalıdır.

Ekoloji bilimi, akarsulardan yeraltı sularına, kıtalardan okyanuslara kadar tüm çevre koşullarını inceler. Canlıların, yaşamlarını sürdürmeleri belli bir sistem içerisinde mümkündür. Bu sistem içerisinde tüm canlılar, birbiri ile ilişki içerisindedir. Bu ilişki, canlıdan canlıya farklılık göstermektedir. Canlılar arasında yaşanan bu ilişki, yaşamın devamı noktasında çok önemlidir.

Doğa Bilimi ve Ekoloji Hakkında

Çevre koşullarının, son zamanlarda hızla bozulduğunu ve dünyanın geleceği için çok ciddi sorun teşkil ettiğini, ifade etmemiz yanlış olmayacaktır. Doğal kaynakların tükenmesi, çevre kirliliği, küresel ısınma ve buzulların erimesi gibi çevre sorunları, dünya için çok büyük tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Ekolojik çevrenin bozulmaya başlaması, pek çok doğa olayını karşımıza çıkarmaktadır.

Tusunami, fırtına, kasırga, seller ve bunun gibi daha pek çok olumsuz doğa olayları, tüm dünyada artmaya başlamıştır. Ekoloji bilimi, bu durumu incelemekte ve ne gibi tedbirler alınması gerektiğini tespit etmektedir. Tüm canlıların, atmosfer ile okyanus tabanı arasında yaşadığını düşünürsek, ekolojik sistemin çok iyi korunması gerektiğini düşünebiliriz.

Ekolojik Belge

Ekoloji bilimi, çevre koşullarını incelemektedir. Daha temiz ve yaşanabilir dünya için ekolojik belge uygulaması çok önemlidir. Bazı yetkilendirilmiş sertifika kuruluşları, firma ve ürünlere ekolojik belge vermektedir. Başta, gıda olmak üzere pek çok ürün için ekolojik belge, yani sertifika verilmektedir. Ekolojik belge için firmaların, başvuruda bulunması gerekmektedir. Uluslararası ekolojik standartlara göre ürünlerin, üretilmiş olmaları çok önemlidir.

Bu standartlara göre ürünlerin, doğal çevreye zarar vermeyecek şekilde imal edilmesi gerekiyor. İmalat süreçlerinde tamamen, doğal ürünler kullanılmalıdır. Hiçbir şekilde, kimyasal bileşene yer verilmemelidir. Ekoloji sistemine zarar verebilecek doğal kaynakların, asla kullanılmaması gerekmektedir.

Ekolojik Belgelendirme Süreci

Ekolojik sertifika olarak bilinen, ekolojik belge süreci pek çok, önemli detaydan oluşmaktadır. Doğal ve organik ürünlerin tamamına, ekolojik ürün adı verilmektedir. Tüm bu ürünlerin, doğal çevreye zarar vermeyen bileşenlerden üretilmiş olmaları gerekiyor. Geri dönüşümlerinin, çok kolay bir şekilde yapılabiliyor olmaları, ekolojik ürünler için önemlidir. Bunun dışında, belgelendirme süreçlerinde şu adımlar izlenmektedir. 

İlk olarak, firmanın başvurusu gerekmektedir.

Ekolojik belge başvurusu yapıldıktan sonra, ilgili sertifika firması ön değerlendirme yapacaktır. Ön değerlendirme sonucunda, ilgili firma ile ekolojik belge sözleşmesi imzalanacaktır. Bu sözleşme ile birlikte, numune ürün talebinde bulunulacaktır. İlgili firma, numune ürünü temin etmeli ve sertifika firmasına teslim etmelidir. Numune ürünün, uygun laboratuvar ortamında incelenmesi ve analiz edilmesinin artından, değerlendirme aşamasına geçilecektir. Yapılan bu, kapsamlı değerlendirmeler için ürüne ekolojik belge verilip verilmeyeceğine karar verilecektir. Ekolojik belge alan firmalar ise ürünün tüm kullanım haklarını elde etmiş olacaktır. Bu sayede, pazarda avantaj sağlayacaktır. Sağlıklı ve yaşanabilir, bir dünya için ekoloji bilimi çok önemlidir.

Bu Yazı İçin Tepkiniz Nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0