Enerji Kimliği Nedir?

Enerji kimliği, bir binanın enerji performansını değerlendiren ve sınıflandıran bir belgedir. Bu enerji kimliği, binaların enerji tüketimini ve verimliliğini ölçmek için kullanılır.

Aralık 20, 2022 - 07:22
Haziran 25, 2023 - 04:29
 0  23
Enerji Kimliği Nedir?

Enerji kimliği, bir binanın enerji performansını değerlendiren ve sınıflandıran bir belgedir. Binaların enerji tüketimini ve verimliliğini ölçmek için kullanılır. Enerji kimlik belgesi, bina sahiplerine ve kullanıcılarına enerji tasarrufu yapma potansiyellerini gösterir ve enerji maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olur. Belge binanın ısıtma, soğutma, sıcak su, aydınlatma ve havalandırma sistemlerini değerlendirir ve enerji sınıfını belirler. Energy ID, binaların enerji verimliliği standartlarına uygunluğunu gösterir ve yeşil binaları teşvik etmek için bir ölçü olarak kullanılır. Bu belge enerji yönetimi, çevre dostu uygulamalar ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir bilgi kaynağıdır.

Binalarda enerji performansı yönetmeliği 18.4.2007 tarihinde kabul edilen 5627 sayılı enerji verimliliği yasasının amacı nedir? 18.4.2007 tarihinde kabul edilen 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nun amacı “enerjiyi verimli kullanmak, israfı önlemek, maliyetlerin ekonomi üzerindeki yükünü azaltmak, kaynakların ve enerjinin kullanımında verimliliği artırmaktır. Enerji Verimliliği Kanunu gereğince 5.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”nin amacı ve kapsamı açıklanmıştır.

Enerji Verimliliği Kânunu


18.4.2007 tarihinde kabul edilen 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun amacı, “enerjiyi verimli kullanmak, israfı önlemek, maliyetlerin ekonomi üzerindeki yükünü azaltmak, kaynakların ve enerjinin kullanımında verimliliği artırmaktır. Enerji Verimliliği Kanunu gereğince “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” 5.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.Yönetmenin amaç ve kapsamı açıklanmıştır.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği:

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı; binalarda kaynakların etkin verimli kullanılmasına israfın önlenmesine çevrenin korunmasına ilişkin usul esasları düzenlemektir.

MADDE 2: (1) Bu Yönetmelik mevcut ya da yeni yapılacak binalarda;

(a) Mimari tasarım, mekanik tesisat, aydınlatma ve elektrik tesisatı gibi yapının kullanımına ilişkin konularda yapı projelerinin kimlik belgelerinin hazırlanması; uygulanmasına ilişkin hesaplama yöntemi, standart ve yöntem asgari performans kriterleri,

(b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri denetim faaliyetleri için yetkilendirme,

(c) İhtiyacın kojenerasyon sistemi yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasına,

(ç) Ülke genelindeki bina envanterinin oluşturulmasına güncel tutulmasına toplumdaki enerjinin kültürü verimlilik bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim bilinçlendirme faaliyetlerine,

(d) Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen yapıların verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbir ve uygulamalara ilişkin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun görüşü alınarak, bu yapıların etkinliğinin artırılmasına yönelik işlemleri kapsar. Bu görüş, yapının dış görünümünü etkilemeyecek şekilde yapılmıştır.

Kimlik Neden Gereklidir?

Kimlik belgesinde bulunması gereken bilgiler.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği MADDE 26:

(1) Enerji Kimlik Belgesinde binanın ihtiyacı yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi/etkenliği binanın enerjisinin tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgilerle birlikte;

(A) Bina ile ilgili genel bilgiler.

(B) Düzenleme ya da düzenleyen bilgileri.

(C) Binanın kullanım alanı (m2).

(Ç) Binanın kullanım amacı.

(D) Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi ve havalandırması ile sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kwh/yıl).

(E) Tüketilen her bir enerjinin türüne göre yıllık birincil miktarı (kwh/yıl).

(F) Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil tüketiminin A. ile G. arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması.

(G) Nihai tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg CO2/m2 yıl).

(Ğ) Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının A. ile G. arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2 yıl).

(H) Binanın aydınlatma enerji tüketim değeri.

(I) (Değişik: RG - 1/4/2010 - 27539) Birincil enerjinin tüketimine göre sınıfı.

(İ) (Değişik: RG - 1/4/2010 - 27539) Nihai tüketimine göre, CO2 salımı sınıfı.

(J) (Ek: RG - 1/4/2010 - 27539) Binanın yenilenebilir kullanım oranı gösterilir.

Bina enerji kimliğinde mevcut bir binanın sınıfının en az C olması beklenir. Binanızın aylık/yıllık bazda (kw/h-m2/yıl) ne kadar enerji tükettiğini enerji üzerinden görebilirsiniz. Binanızın kimlik belgesi. Binanızın bir yılda ürettiği sera gazı miktarı (CO2/kg - m2) binanızın kimliğinde belirtilmiştir. Böylece binanızın havayı ne kadar kirlettiğini görebilirsiniz. Binanızın enerji sınıfını yükseltmek istiyorsanız, bina duvarlarını dışarıdan yalıtmak için ihtiyacınız olan ilk ısı yalıtım seçeneklerinden biri mantolamadır. Enerji Verimliliği Kanunu gereğince, mevcut binalar ve yeni yapılacak binalar için 2020 yılı Ocak ayına kadar Ruhsat Başvurusu ile birlikte binalarda kimlik belgesi alınması gerekmektedir.

Bu İçeriğe Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Buraya Bakınız Sosyal içerik platformu olarak bilgilendirici içerikler, medya paylaşımları, sektörel haberler, sosyal medya ve internet haberlerinin yanı sıra sağlık, yaşam ve güncel şirket haberleri okuyucularımızla paylaşılmaktadır.