Geri Dönüşüm

Geri Dönüşüm Nedir?

Geri dönüşüm, demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam gibi maddelerin geri kazanılması ve tekrar kullanılması denir. Tabii kaynaklarımızın tükenmesini önleyeceği gibi; Ülke ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarını azaltacaktır.

Kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf edilecektir.

En az yukarıda sayılanlar kadar önemli olan diğer bir husus da uzaklaştırılacak katı miktarlarında ki büyük azalma; Dolayısıyla çevre kirliliğinin önemli ölçüde önlenmesidir.

Geri dönüşüm, kullanmayı bitirdiğiniz ürünlerden malzeme alıp onlarla yepyeni ürünler yapmak demektir. Örneğin, alüminyum kutuların çoğu geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmıştır. Bu nedenle, bir kutudan meyve suyu veya soda içiyorsanız, onu çöpe atmak yerine geri dönüştürün. Bu, deri dönüşüm döngüsünde ve çöp sahasının dışında kalabilir.

Özellikle katı atıkları düzenli bir şekilde bertaraf edebilmek için yeterli alan bulunmayan ülkeler için katı atık miktarının ve hacminin azalması büyük bir avantajdır.

Geri dönüşümün Sayısız Faydası Vardır

Geri dönüşümle daha fazla materyali geri dönüştürülebilir hale getiren pek çok yeni teknoloji sayesinde, herkesin yardımıyla dünyamızı temizleyebiliriz.

Sadece çevreye fayda sağlamakla kalmaz.

Aynı zamanda ekonomi üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir. Geri dönüşüm, insanlık tarihi boyunca bildirilmiştir, ancak Platon’un, malzemelerin kıt olduğu zamanlarda insanların kırılmış aletleri ve çömlekleri yeniden kullandıkları zamandan beri uzun bir yol kat etmiştir.

Geri Dönüşüm Nedir ve Nasıl Yapılır?

Araştırmalara göre metallerin geri kazanılması için harcanan enerji metallerin madenlerden çıkartılması için gereken enerjiden çok daha azdır. Geri kazanılmış metalden 1 ton alüminyum yapmak için gereken enerji cevherden yapılacak alüminyum için harcanan enerjinin %4 üdür.

Aynı şekilde bakır bileşimlerin, geri kazanılması için gereken enerji bu metalin madenlerden çıkartılması için gereken enerjinin sadece; %13, ve demir/çelik için %19u kadardır.

1 ton kullanılmış kağıdın geri kazanılması ile 17 ağaç kurtarılmakta 4100 kilovat saatlik enerji tasarruf edilmektedir. Bu miktar bir ailenin ortalama olarak 1 yılda kullandıkları elektrik enerjisidir.

Atıkların önemli miktarını geri dönüştürülerek ve yeniden kullanılabilir malzemeler yapılmaktadır.

Örneğin; atıkları içindeki cam, metal, plastik ve kağıt/karton gibi atılar çeşitli işlemlerden geçirilerek yeni bir ham madde olarak değerlendirilebilmektedir. Bu atıkların ham madde gibi kullanılarak şişe, kutu, plastik, kağıt, gübre gibi yeni bir maddeye dönüştürülmelerine geri dönüşüm denir.

Sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin ilk basamağı ise bu malzemelerin kaynağında ayırmak suretiyle toplanmasıdır. Geri dönüştürülebilir nitelikteki atıklar normal çöple karıştığında bu malzemelerden üretilen; İkincil malzemeler düşük nitelikte olmakta ve temizlik işlerinde sorunlar olabilmektedir. Geri dönüşüm işleminin en önemli basamağını kaynakta ayırma ve ayrı toplama oluşturur.

Geri dönüşüm pek çok yönden harika olsa da, nihai hedef, insanların en başta israfı önlemesini sağlamaktır. MCKENZIE JONES

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.