Meslek Nedir?

Meslek, insanın yaşamını sürdürmesi için yaptığı yoğun bir eğitim ile çalışmayı gerektiren süreçte kişinin kazandığı unvanın adıdır.

Meslek Nedir?


İnsanın yaşamını sürdürebilmek için yaptığı meslek, genelde yoğun bir eğitim ile çalışmayı gerektiren sürecin sonunda kişilerin kazandığı unvanın adıdır. Her mesleğin değeri gelişim ve lisanslanma gibi birçok insan açısından tanınmasını sağlayan bir kuruluşa sahiptir. Kullanılan araç ve gereç mesleğin gerektirdiği özellik, çalışma ortamı ve koşulu çalışma alan iş bulma imkânı ve meslek eğitimi verilen yerin başında gelir. 

Her bir meslek için tanım ve görev alanı vardır.

Meslek eğitimi ve eğitim süresi meslek için ilerleme ya da yeni meslek seçme imkânı tanır. Türkiye'de bir meslek toplumun bir ihtiyacını karşılar. Örneğin sağlık, güvenlik ve eğitim gibi toplumsal bir ihtiyaç her toplumda bu hizmeti sunacak birçok mesleği gerekli kılar. Ayrıca, meslek kişinin sadece kendi doyumu için değil aynı zamanda başkalarının yararı için de yaptığı bir uğraştır. Bir doktor mesleğini sadece hizmet karşılığı aldığı para için değil, insanların sağlıklı olması için çalışır. Bir öğretmen, okuma yazma öğrettiği öğrencilerin kazandığı yaşamı yönetme becerisinden mutluluk duyar. Bu sistemli bir eğitim ile kazanılmış özel bilgi ve beceriye dayanır.

Meslekler, İyi Bir Uzmanlık Alanıdır.

Bir mesleğin meslek olabilmesi için mesleğe girmeden önce kişinin bu mesleği icra edebilmeyi sağlayan bilgi, beceri ve tutum kazanmış olması gereklidir. Bu meslekî eleman toplum tarafından bir ''uzman'' olarak görülür ve o hizmette kişiye tam bir güven duyar. Bu meslekler araştırma, deney ile geliştirilir ve zaman içinde kendine özgü birçok tekniğe sahip olur.

Ayrıca, birçok insan gibi araştırma ve deney sonucu bir bilgi veya kültür birikimine sahip olur. Eğitim yolu ile kuşaktan kuşağa aktarılan bu bilgi birikimi zaman içinde mesleğe özgü tekniğin gelişmesine ya da süreç içinde yeni tekniğin keşfedilmesine yol açar.

Her meslek kazanç elde etmek için yapılan bir uğraştır ve eleman yaşamını meslekleğinden elde ettiği yasal gelir ile sürdürür. İnsan için kabul edilmiş ya da kabul edilecek bütün uğraşın kendine özgü değer ve etik ilkeleri vardır. Bir mesleğin üyeleri bu değer ve ilke doğrultusunda davranır.

Web Site: Türkiye'de öne çıkan en iyi meslekleri inceleyin.