Araç Değer Kaybı
Araç değer kaybı, bir trafik kazasında aracın bakım ve onarımından sonra aracın piyasa fiyatına göre değer kaybetmesidir.

Trafik kazaları maddi hasar, yaralanmalar ve ölümlere neden olabilir. Bu sebeplerden kişiler mağdur olmaktadır.

Trafik kazaları sonucunda maddi hasar, yaralanma ve ölüm meydana gelmektedir. Maddi hasarlı trafik kazalarında, kazaya karışan araçlarda araç değer kaybı oluşur. Kaza sonrası onarılan aracın ikinci el piyasa fiyatına göre araç değer kaybı oluşması anlamına gelir. Kaza sonrası tamir edilen aracın onarımı kusursuz olsa da arabanın satış fiyatı kaza öncesi belirlenen satış fiyatından daha düşük olacak ve kayıp oluşacaktır. Bu durum kişilerin mağdur olmasına sebep olmaktadır.

Bu mağduriyetlerin giderilmesi amacı ile araç sahipleri kaza sonucu aracın piyasa değerinde meydana gelen azalma sonucu; uğranan zararın tazmini için kazaya sebebiyet veren kişilerden aracın değer kaybını talep edebilir. Kazada, kusursuz taraf için değer kaybı talebi hakkı doğarken, kusurlu taraf için ise bu zararı karşılama borcu doğar.

Değer kaybının karşılanması için trafik sigortası

Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, araç amortismanını talep edecek olan tarafın; Kazaya kendi kusuru ile sebebiyet vermemiş veya kusur oranı karşı tarafın kusurundan fazla olmamalıdır. Kazaya kendi kusuru ile sebebiyet veren araç sahibi kayıp talebinde bulunamaz. Meydana gelen kaza sonucu araç sahibinin yapmış olduğu masraflar kasko eğer yoksa sigorta koşulları çerçevesinde sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Aracın çalınma riskine karşı kasko sigortası

Trafik kazasına aracın çalınma riskine veya araca gelebilecek diğer zararlar için araçlara kasko sigortası yapılmaktadır. Araca yapılan kasko sigortası, aracın bütün onarım masraflarını kapsamaktadır. Ancak, birçok kasko şirketi tamir ve bakım işlemleri sonucunda meydana gelen araç değer kaybını karşılamamaktadır. Sigorta şirketi bu zararı karşılamıyorsa aracın değer kaybı nasıl tazmin edilir? Her şeyden önce, mali sorumluluk sigortasına başvurarak tazmin edilebilir.

Kaskonun aksine, zorunlu mali sorumluk sigortası kazada karşı taraf kusursuz ise aracın uğramış olduğu değer kaybını karşılamaktadır. Bunun için sigorta şirketine eksper raporu ve diğer istenen evraklar ile birlikte başvuru yapılması gerekir. 15 günlük yasal süre içinde ödeme yapılmaz ise hukuki yollara başvurulabilir. Bu durumda, Ticaret Mahkemesinde dava açılabileceği gibi Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvuru yapılabilir. 

Bir Sigorta Tahkim prosedürü uygulanacaksa, sigorta şirketine başvurunun zorunlu olduğu unutulmamalıdır. Aksi takdirde Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan başvuru usul gereği reddedilir. İkinci olarak kazaya sebebiyet veren sürücüden ve aracın sahibinden zararın tazmini mümkündür. Kayıp bedelini almak için karşı tarafa dava açılması gerekmektedir.

Araç değer kaybı davasının dayanağı Borçlar Kanunu’nun 122. Maddesidir. Bu maddeye göre karşı taraf kazada bir kusuru bulunmadığını ispat etmek zorundadır. Şayet, ispat edemiyorsa araçta meydana gelen değer kaybını her halükarda tazmin etmekle yükümlüdür. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta 2 yıllık zaman aşımı süresidir. Kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde işbu davanın açılması gerekir. Aksi durumda zaman aşımı sebebiyle dava reddedilir.

Değer kaybı hesaplamasındaki seçenekler

 • Üretim yılı
 • Kilometresi
 • Trafiğe çıkış tarihi
 • Marka ve model bilgisi
 • Hasar geçmişi ve niteliği

Pazar değeri ve bunlar gibi birçok faktör dikkate alınarak hesaplanır.

Değer kaybı durumunda, aracın hasarının yanı sıra aracın tamiri için gerekli olan masraflar da talep edilebilir. Şayet araç kiralık ise ulaşım giderleri veya araç ticari bir araç ise kullanamadığınız süredeki mahrum kalınan kazancı karşı taraftan talep etmeniz mümkündür.

Dava açarken aşağıdaki evrakların dilekçeye eklenmesi gerekir.

 • Sigorta poliçesi
 • Kaza tespit tutanağı
 • Ekspertiz raporu
 • Servis raporu ve faturası
 • Araçtaki hasara ait fotoğraflar
 • Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
 • Araç kiralanmış veya ticari kaybı varsa, fatura ve belgeler eklenmelidir.

Yukarıda detayları açıklanan maddi hasarlı bir trafik kazası sonucunda, kazaya kendi kusuru ile sebebiyet vermeyen araç sahibi, karşı taraftan meydana gelen değer kaybının tazminini talep edebilir. Bu talepler, zaman aşımı süresi dolmadan 2 yıl içinde yapılmalıdır.

Türkiye'deki ticari gelişmeleri, son dakika internet haberlerini, sektörel makaleleri ve en son şirket haberlerini okuyucularımızla paylaşacağız. Bizi takip edin.

Üyeler Ne Diyor?

https://www.burayabakiniz.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!