Pazarlama Nedir ve Nasıl Yapılmalıdır?
Pazarlama, işletmenin ve birçok sosyal organizasyonun ürün, hizmet ve fikrinin kabul görmesi veya satılması için kullanılan çalışmadır.

Kurum Hedeflerini Gerçekleştirme

Pazarlama, işletmelerin ve çeşitli sosyal kuruluşların ürün, hizmet ve fikirlerini satmak ve kabul görmek için başvurdukları uzun vadeli ve planlı bir iletişim çalışmasıdır. Doğrudan pazarlama nedir sorusunun cevabı bir işletmenin temel ve olmazsa olmaz işlevidir. Bu etkinlik etkinliğinin en önemli özelliği planlı olması ve birçok soruna çözüm üretmesi; Kurumun amacına ulaşmak için planlanan süreci içerir. Dar anlamda, bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin piyasaya arz edilmesidir. Geniş anlamda, malların üretimden tüketime akışını kolaylaştıran süreçlerin bütünü olarak tanımlanabilir.

Kısaca Pazarlama Nedir ve Nasıl Yapılmalıdır?

Bir mal veya hizmeti üretmenin nihai amacı, onu satarak kar elde etmektir. Bu nedenle işletmenin üretim, finans, muhasebe veya yönetim gibi diğer faaliyetleri her zaman bu alana hizmet eder. Bir malın uygun şekilde pazarlanabilmesi için öncelikle bir pazarın; Talep araştırması gereklidir. Daha sonra ürün, belirlenecek pazar payı dahilinde reklam veya diğer yollarla piyasaya sürülür. Satışlar çeşitli önlemlerle yönlendirilir. Ürün kalitesi, promosyon, fiyatlandırma ve tüketici tavsiyeleri veya tercihlerini eşleştirmek için pazarlama politikalarında ayarlamalar. Bu politikalardaki başarı, karlılığı doğrudan etkiler.

Doğrudan Pazarlama

Bir işletmenin herhangi bir aracı kurum kullanmadan tüketici ile doğrudan iletişim kurmasıdır. Doğrudan pazarlamanın en yaygın yöntemi e-posta ile pazarlama, broşürler ve müşterilere katalog göndermektir. Amerikan Doğrudan Pazarlama Birliği'nde aşağıdaki gibi tanımlanır. Herhangi bir yerden ölçülebilir tepki ve aktiviteye neden olmak veya müşterilerin görüşlerini etkilemek için doğrudan daha fazla reklam aracı kullanan etkileşimli bir sistemdir. Doğrudan pazarlama, şirketin bir aracı kullanmadan tüketiciyle doğrudan temasıdır. Satın almayı teşvik ederek ölçülebilen etkileşimli pazarlama iletişimi, tüketiciler ile marka arasında bir ilişki kurmak için kullanılmaktadır. Gelecekteki stratejiler için bir rehber görevi görür.

Teknolojinin hızlı ilerlemesine paralel olarak direkt olarak katalog, mail ve telefon ile yapılıyordu. Günümüzde televizyon, e-posta vb. araçların kullanımı yaygınlaşmıştır. Örneğin bir şirket, yeni ürün veya hizmetleri tanıtmak için potansiyel müşterilere posta yoluyla mektup, broşür, katalog gönderebilir. Ürün veya hizmetlerini e-posta yoluyla duyurabilir. Kitle iletişim araçlarından (televizyon, radyo, gazete, dergi) yararlanabilir.

Gerçek Zamanlı Pazarlama Nasıl Yapılır?

Gerçek zamanlı pazarlama, birçok markanın güncel haberlerini ve güncel olaylarını takip eder. Faaliyetlere paralel olarak içerik, reklam gibi ürün yerleştirme yoluyla hedef kitleye ulaşmak demektir. Gerçek zamanlı aktivite için en önemli mecra olan sosyal medya, sunduğu özel fırsat ile hedef kitlenize ulaşmada oldukça etkilidir. Sosyal medya platformlarını kullanarak gerçek zamanlı ilişkiler kurabilir, ürün, hizmet ve kampanyalarınızı tanıtabilirsiniz.

Gerçek zamanlı pazarlama, bir markanın hedef kitlesinin sıklıkla kullandığı platformlardaki diyaloglara aktif katılım ile doğrudan iletişim sağladığı bir taktiktir. Bu taktiği diğerlerinden ayıran özellik, bir ürünü veya hizmeti gerektiğinde doğru kişiye ulaştırmasıdır.

Bu taktikler diğerlerinden farklı olarak dakikalarla (hatta saniyelerle) rekabet eder. Bu nedenle şirketler, müşterilerinden veya hedef kitlelerinden aldıkları geri bildirimlere göre anında içerik geliştirmelidir. Gerekirse hizmetlerinde güncellemeler yapmalıdır. Bu taktiği uygulayarak gerçek zamanlı etkinliklerde öne çıkabilirsiniz; İlgili mesajı doğru kişiye ve doğru zamanda iletebilirsiniz. Sosyal medyayı kullanarak mesajları doğrudan hedef kitlenize iletebilirsiniz.

Pazarlama ve Satış Arasındaki Fark Nedir?

Satış, doğrudan tüketicilere ürün veya hizmet satın almaya odaklanırken; Markaların çeşitli sorunlarına veya hedeflerine yönelik planlı ve sistematik iletişim çalışmalarını kapsar. Sunulan ürün/hizmetin uygun yer ve zamanda geliştirilmesi, isimlendirilmesi, görsel tanımlanması, fiyatlandırılması ve satışı gibi birçok süreci kapsar. Faaliyetlerde salt satış amacından ziyade kurumun sosyal ve finansal amaçlarının gerçekleştirilmesi esastır.

Pazarlama kavramına atfedilen olumsuz çağrışımların oluşmasında tarihsel süreçteki değişimlerin payı önemli bir yere sahiptir. Üretim anlayışını tanımlayan en önemli cümleyi satıyorum. Bu süreçte üreticiler, her arzın kendi talebini yarattığı görüşü ile ürün/hizmet geliştirmeye odaklanmıştır. Bu süreçte mühendislik ve üretim departmanlarındaki yöneticiler işletmelerde aktif pozisyonlar aldılar.

19. yüzyılın sonlarında hakim olan bu anlayışın temel varsayımı fonksiyonel, kaliteli ve performanslı ürünler üretmektir. Tüketicinin her zaman yüksek kalite ve performans sunan ürünleri alacağını varsayan bu yaklaşım; Tüketiciler sorunlarını çözmek yerine ürüne odaklandıkça belli bir süre sonra ürünün etkisini kabul etmeye başladılar. Farelerle savaşmak isteyen tüketiciye; En kaliteli ve işlevsel fare kapanını sunsanız bile, farenin bu soruna farklı çözümlerinin olduğunu unutmamak önemlidir.

Satış Anlayışı Neden Önemlidir?

Büyük Buhran'dan sonra işletmelerin temel amacı, en kaliteli veya daha fazlasını üretmek yerine eldeki ürünleri satmaktı. Bu noktada reklam ve birebir satış gibi birçok tanıtım faaliyeti birçok işletme için önem kazanmıştır. Bu dönemin en önemli eleştirileri, satış sırasında yanlış beyanların kullanılması ve satış sonrası süreçlerin eksikliğidir. Vur-kaç yaklaşımını benimseyen birçok işletme, ürün satmak için tüketiciyi aldatmaktan çekinmemiştir. Sosyal pazarlama, işletmelerin içinde bulunduğu toplumların sorunlarına kar elde etmekten çok çözümler üreten, sosyal sorumluluk sahibi bir yaklaşımı ifade etmektedir.

Sosyal pazarlama kavramı, Philip Kotler'in 3.0 kavramı ile de ifade edilmektedir. Topluluk pazarlama faaliyetleri genellikle kârdan kâr elde etmeye başlamak için kullanılan yöntemdir. Pazar kavramıyla ilgili sorun, sektördeki insanlar tarafından yapılan satışlarla karıştırılmasıdır.

Yerleşik Pazarlama Nedir?

Yerleşik pazarlama anlayışı, her markanın rakiplerinden farklılaşmasının vazgeçilmez bir koşul olduğunu söylüyor. Markalarını farklılaştırmayı başaran şirketlerin rekabet avantajı kazanacağını savunuyor. Ancak bu anlayışın gerçek hayatta somut verilerle ispatı yoktur. Bilimsel araştırmalar, aynı pazarda rekabet eden markaların birbirinden önemli ölçüde farklı olmadığını kanıtlıyor. Farklılaşma kavramının pazarlama doktrinine derinden “yazılmasını” sağlamıştır. Bu nedenle her pazarlamacı farklılaşma kavramını öğrendiği ilk günden itibaren sorgusuz sualsiz kabul eder. Bu kavram bilinçsizce onun pazarlamaya bakışını belirler.

Her reklamcı yapılacak reklamları tasarlamadan önce firmaların departman yöneticilerine; "Markanızla rakipleriniz arasındaki fark nedir, insanlar neden rakiplerinizin yerine sizin markanızı satın alsın?" O sorar. Yöneticiler kendi markalarının farklılıklarını kendilerine göre anlatırlar. Tüketicilerin bir markayı tercih edebilmesi için hem bu soruyu soranların hem de cevap verenlerin markalar arasında bir fark olması gerektiğini varsayarlar. 'İnsanlar neden markanızı satın alsın' diye sorulduğunda, hiçbir pazarlamacı 'bir markanın satmak için gerçekten farklı olması gerekir mi' cevabını düşünmez.

Türkiye'deki ticari gelişmeleri, son dakika internet haberlerini, sektörel makaleleri ve en son şirket haberlerini okuyucularımızla paylaşacağız. Bizi takip edin.

Üyeler Ne Diyor?

https://www.burayabakiniz.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!