KOBİ Nedir? Nasıl Sınıflandırılır?
Küçük ve orta ölçekli işletmelere KOBİ denir. KOBİ'ler (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) yılda 250'den az kişiyi istihdam etmektedir.

Küçük, Orta ve Büyük İşletmeler

KOBİ'ler, Yılda 250'den az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 125 milyon TL'yi aşmayan; Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta ölçekli işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birim olarak tanımlanmıştır. KOBİ tanımı sadece imalat sektörünü değil, tüm hizmet sektörlerini de kapsamaktadır.Bu, kalite ve güvence sistemlerinin üretim sektöründen başlayıp hizmet sektörlerine yayılması gibidir.

Kobi Teşvik Ve Destekleri

KOBİ işletmeleri, devlet kuruluşuna bağlı KOSGEB aracılığı ile devletin sunduğu hibe ve desteklerden faydalanırlar. Bu teşviklerin genel amacı iş hacmini genişletmektir. Ekonominin bir parçası olan birçok KOBİ ile doğru orantılı olarak büyüyen bir ekonomi elde edilmektedir. Nesilden nesile devam edecek bir yapıya ulaşabilmeleri için KOBİ'lerin kurumsal olmaları gerekmektedir. Küçük işletme, özel sektöre ait küçük bir şirket, şirket, ortaklık veya şahıs şirketidir. Büyük işletmelerden veya şirketlerden daha az çalışanı veya daha az yıllık geliri vardır.

En Çok Bilinen Küçük İşletmeler

Küçük işletmeler genellikle mahalle, köy ve kasabalar başta olmak üzere büyükşehir ve metropollerde de bulunur. En yaygın ve bilinen küçük işletmeler;

Mahalle Bakkalı Market Ve Şarküteri Pastane
Ekmek Fırını Kuaför Marangoz
Elektrikçi Kahvehane Restoran Ve Lokanta
Otel Ve Motel Fotoğrafçı Terzi
Grafik Tasarım Teknik Bakım Pragram Ve Yazılımcı

Ayrıca:

Avukat Muhasebeci

Diş hekimi

Tıp doktorları 

Bu gibi meslek sahipleri de küçük işletme olarak faaliyet gösterir.

KOBİ'ler Nasıl Sınıflandırılır?

KOBİ'ler Nasıl Sınıflandırılır?

KOBİ'leri çalışan sayılarına ve yıllık cirolarına göre 3 farklı kategoride sınıflandırmak mümkündür. Firmaları daha iyi anlamak, onları daha iyi konumlandırmak ve bulundukları noktadan ihtiyaçlarını daha iyi tespit edebilmek amacıyla yapılan bu sınıflandırma, KOBİ türlerine özel hizmet ve fırsatların sunulmasına olanak sağlamaktadır.  KOBİ'lerden sorumlu kurum ve kuruluşlar bu sınıflandırmaya göre stratejik planlar ve maliyet hesaplamaları yapabilirler.

Böylece KOBİ'leri özel ihtiyaçları doğrultusunda destekleyebilir.

Mikro ölçekli işletme: On kişiden (10) az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon (1.000.000) Türk lirasını aşmayan işletmeler.

Küçük ölçekli işletme: Elli kişiden (50) az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon (8.000.000) Türk lirasını aşmayan işletmeler.

Orta ölçekli işletme: İki yüz elli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon (40.000.000) Türk lirasını aşmayan işletmelerdir. Bunların dışında bağlı işletmeler, bağımsız işletmeler ve ortak işletmelerde KOBİ sayılır. Bir işletme olarak KOBİ sınıfına girip girmediğini tespit etmek için işletmeler, KOSGEB sitesinde yer alan "KOBİ miyim?" testini kullanabilirler.

Türkiye'deki ticari gelişmeleri, son dakika internet haberlerini, sektörel makaleleri ve en son şirket haberlerini okuyucularımızla paylaşacağız. Bizi takip edin.

Üyeler Ne Diyor?

https://www.burayabakiniz.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!