Tazminat Hukuku Nedir?

Türkiye'de, maddi veya manevi alanda mağduriyet doğan ve ayrı davaya bakan Avukata halk arasında tazminat hukuku avukatı denir.

Tazminat Hukuku Nedir?


Hukuka aykırı bir eylem ve sözleşmeye aykırı hareket veya başka bir sebepten dolayı mağdurun; maddi veya manevi anlamda uğradığı zararların karşılanması amacıyla ödenen para anlamına gelir. Tazminat hukuk davaları, bu sebep ile meydana gelen anlaşmazlıkları konu alır. Genel anlamda maddi ve manevi dava hukuku olarak ikiye ayrılan dava ile ilgilenen avukata halk arasında tazminat hukuku avukatı denir.

Tazminat Hukuku Kapsamı Nedir?

Maddi ve Manevi Davalar;

 • İş kazası sebebiyle yaralanma yahut ölüm.
 • Doktor hataları (malpraktis) sebebiyle sakatlık veya ölüm.
 • Borçlar hukukuna dayalı olarak sözleşmenin ihlali.
 • Suç işlenmesi sonucu oluşan zarar.
 • İş mevzuatından kaynaklı kıdem tazminatı.
 • İhbar Tazminatı.
 • Kötü Niyet Tazminatı.

Boşanma davaları ile beraber maddi ve manevi davalar, trafik kazası sebebi ile yaralanma ve/veya ölüm gibi pek çok farklı hukuki nedenlerden kaynaklanabilir.

Söz konusu davalarda maddi tutar davanın görüldüğü Mahkeme tarafından; zararın miktarı zarar ile haksız eylem arasındaki illiyet bağı tarafların kusurları vs gibi hususlar birlikte değerlendirilerek belirlenir. Manevi tutar ise hukuka aykırı eylem sebebi ile kişilik hakları ihlal edilen bireyin üzüntü; elem, manevi yıkım yıpranması dolayısıyla açılan davalar sonucunda Mahkeme tarafından davaya konu olayın özellikleri tarafların sosyal ekonomik durumları göz önünde bulundurularak borçlar Kânunun: 4 gereğince hak ve nefaset kuralları uyarınca belirlenir.

"Adalet, doğru ile yanlış arasında tarafsız olmaktan ziyade hakkın bulunup bulunmadığına ve nerede olursa olsun yanlış aleyhine savunmaya dayanır." Clarence Darrow.

Maddi tazminat miktarı hesaplanabilir bir tutar olsa da manevi miktarı davaya bakan hakimin takdir yetkisindedir. Hukuki danışma alanında Avukatlık hizmeti verilen dava türleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Trafik kazası tazminatı.
 • İş kazası sebebiyle oluşan davalar.
 • Meslek hastalığı tazminatı.
 • Boşanmada maddi ya da manevi davalar.
 • İş hukukundan kaynaklı kıdem tazminatı ihbar tazminatı işe başlatmama tazminatı.
 • Sağlık hukuku ile ilgili davalar (malpraktis, yanlış tedavi ve hatalı ameliyat davaları).
 • Haksız tutuklama gözaltı ya da el koyma sebebiyle.
 • Haksız fiilden sebebiyle. Destekten yoksun kalma hakkında tazminat hukuku.
 • Araç değer kaybı hakkında tazminat.

Tazminat hukuku hakkında merak edilen bilgiler için aşağıdaki web site bağlantısını takip edin.

Web Site: https://yunusbirbilen.av.tr/