Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku Nedir?

Tazminat hukuku nedir? Hukuka aykırı bir eylem sözleşmeye aykırı hareket veya başkaca bir sebepten dolayı; mağdurun maddi ve /veya manevi anlamda uğradığı zararların karşılanması amacıyla ödenen para anlamına gelir. Tazminat davaları da bu sebeplerle meydana gelen anlaşmazlıkları konu alır. Genel anlamda maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası olarak; ikiye ayrılan tazminat davaları ile ilgilenen avukatlara halk arasında tazminat avukatı denir.

Tazminat Hukuku Kapsamı Nedir?

Maddi ve manevi tazminat davaları;

  • İş kazası sebebiyle yaralanma yahut ölüm
  • Doktor hataları (malpraktis) sebebiyle sakatlık veya ölüm
  • Borçlar hukukuna dayalı olarak sözleşmenin ihlali
  • Suç işlenmesi sonucu oluşan zarar
  • İş mevzuatından kaynaklı kıdem tazminatı
  • İhbar Tazminatı
  • Kötü Niyet Tazminatı

Ve boşanma davaları ile beraber maddi ve manevi tazminat davaları; trafik kazası sebebiyle yaralanma ve/veya ölüm gibi pek çok farklı hukuki nedenlerden kaynaklanabilir.

Söz konusu davalarda maddi tazminat tutarı davanın görüldüğü Mahkeme tarafından; zararın miktarı zarar ile haksız eylem arasındaki illiyet bağı tarafların kusurları vs gibi hususlar birlikte değerlendirilerek belirlenir. Manevi tazminat tutarı ise hukuka aykırı eylem sebebiyle kişilik hakları ihlal edilen bireyin üzüntü; elem, manevi yıkım ve yıpranması dolayısıyla açılan davalar sonucunda Mahkeme tarafından davaya konu olayın özellikleri tarafların sosyal ekonomik durumları göz önünde bulundurularak borçlar Kanunun: 4 gereğince hak ve nefaset kuralları uyarınca belirlenir.

Maddi tazminat miktarı hesaplanabilir bir tutar olsa da manevi tazminat miktarı davaya bakan hakimin takdir yetkisindedir.

Hukuki danışma ve avukatlık hizmeti verilen konusunda tazminat davası türleri aşağıda belirtilmiştir:

– Trafik kazası sebebiyle tazminat

İş kazası sebebiyle tazminat

– Meslek hastalığı sebebiyle tazminat

– Boşanmada maddi ve manevi tazminat

– İş hukukundan kaynaklı kıdem tazminatı ihbar tazminatı işe başlatmama tazminatı

– Sağlık hukuku ile ilgili tazminat davaları (malpraktis davaları, yanlış tedavi hatalı ameliyat vb tazminat davaları)

– Haksız tutuklama gözaltı ve el koyma sebebiyle tazminat

– Haksız fiilden sebebiyle tazminat

– Destekten yoksun kalma tazminatı

Araç değer kaybı tazminatı

Konuyla ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantıyı takip ederek geniş kapsamlı öğrenebilirsiniz.

Kaynak Web Site: https://yunusbirbilen.av.tr/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.