Reklam Neden Kullanılır?

Reklam, bir ürün veya hizmeti tanıtmak için kullanılır. Bir ürünün özelliklerini, faydalarını ve neden satın alınması gerektiğini tüketicilere en iyi şekilde anlatan yaygın bir tanıtım yöntemidir.

Aralık 21, 2022 - 15:17
Haziran 30, 2023 - 04:17
 0  30
Reklam Neden Kullanılır?

Reklamlar, ürün veya hizmetleri tanıtmak, bilinirliği artırmak ve hedef kitleye ulaşmak için kullanılan pazarlama araçlarıdır. İşletmeler, ürünlerini potansiyel müşterilere tanıtmakta ve reklamlar aracılığıyla dikkatlerini çekmektedir. Aynı zamanda reklam, marka bilinirliğini artırır, tüketici tercihlerini etkiler ve satışı teşvik eder. Yeni ürünlerin duyurulması, müşteri sadakatinin pekiştirilmesi ve rekabet avantajı sağlanması için de kullanılmaktadır. İyi bir tanıtım stratejisi, hedef kitleyi doğru bir şekilde tanımlamayı ve ilgi çekici içerik oluşturmayı gerektirir.

Reklamın amacı nedir?


Reklamcılığın genel amacı, bir ürün veya hizmeti hedef tüketicilere duyurmak ve tüketicilerde ürüne, markaya ve işletmeye karşı olumlu bir eğilim yaratmaktır. Diğer bir deyişle doğrudan satış veya kar elde etmeyi amaçlayan bir iletişimdir. Ayrıca pazarlama iletişimi unsurları arasında en çok konuşulan ve belki de en çok beklenen hizmettir. Reklam hem üreticiler hem de tüketiciler için önemli bir unsur haline gelmiştir. Günümüzde o kadar önem kazanmış ve gündelik hayata o kadar girmiştir ki birçok tanımın farklı açılardan yapılmasına olanak sağlamıştır.

Bir iş, fikir, ürün veya hizmet karşılığında kitle iletişim araçlarının denetimini kullanarak önceden belirlenmiş hedef kitlede istenilen tutum ve davranışı sağlama faaliyetleridir. Tüketici merkezli yaklaşımlar açısından reklam, üretilen ürün ve hizmetler hakkında yeterli ve doğru bilginin çeşitli kitle iletişim araçları aracılığıyla tüketiciye iletilmesidir. Bir başka görüşe göre ise, bir ürün veya hizmetin, bir kurumun, bir kişinin veya bir fikrin belirli bir kişi tarafından önceden belirlenmiş bir fiyat karşılığında olumlu bir şekilde tanıtılması ve benimsenmesidir.

İletişim Açısından Reklamlar

Bir malın, hizmetin veya bir fikrin bedelinin ödenerek ve bedeli kimin ödediğini anlayacak şekilde gerçekleştirilen yüz yüze satış (kişisel satış) dışındaki tanıtım faaliyetleri. Reklam, iletişim amacına ulaşmak için bir araçtır. Bu doğrultuda üretici firmalar, tüketiciler veya aracı kurumlar; Ürünlerin, hizmetlerin, hizmetlerin, onlar hakkında bilgi sağlayan ürünün tüketicisi veya satıcısı haline geldiği bir süreçtir.

Reklam Neden Yapılır?

Hedef kitleyi bir işletmenin ürün ve hizmetlerini satın alma eylemine yönlendirmek ve bu kitleler üzerinde işletmenin imajını oluşturmak; Medyada yer ve zaman satın alınarak gerçekleştirilen ikna faaliyetleri. Reklamın ele aldığı mal ve hizmetleri sevindirici yönleriyle tanıtarak insanlarda yeni ihtiyaçlar yaratmayı amaçlar. Ancak bu talebi yaratırken aynı anda geniş kitlelere ulaşmak için yüz yüze iletişim yerine kitle iletişim araçlarını kullanır.

Reklamcılığı şöyle tanımlayabiliriz

Bir mal veya hizmetin piyasaya sürülmesi, pazarlanması ve bu mal veya hizmetin alıcısı olacak kişiler tarafından tanınmasına yönelik araştırmalar; Tanıtım amacı, reklam giderleri ve mesaj çeşitlerinin tasarlanması gibi faaliyetlerin bütünüdür. Bunun için tanıtım süreci bütçe, reklamın ne zaman yapılacağı, hangi iletişim araçlarının kullanılacağına karar verilmesi ve içeriğin hazırlanması ile başlar.

Bu bilgileri kullanarak reklamın özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

  • Pazarlama iletişiminin bir unsurudur.
  • Bir ücret karşılığında yapılır.
  • Tüketiciye (hedef kitle) doğru akan mesajlar bütünüdür.
  • Kitle iletişimidir. İlanı veren kişi, kurum ve kuruluş bellidir.
  • Tüketici bilgilendirilmeye ve ikna edilmeye çalışılır.

Reklam mesajları, malları, hizmetleri, vaatleri, ödülleri ve sorunlara yönelik çözümleri içerir. İşletmenin belirlediği pazarlama stratejisi doğrultusunda belirlenen pazarlama hedeflerine ulaşmak için pazarlama iletişimi unsurları ile koordineli çalışır. Genel bir tanım yapacak olursak; Reklam, gazete, dergi, radyo, televizyon, afiş; çeşitli mal ve hizmetlerin geniş kitlelere tabela gibi medya aracılığıyla tanıtımıdır.

Bu İçeriğe Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Buraya Bakınız Bilgi paylaşım platformu olarak bilgilendirici içerikler, sektörel haberler ve sosyal haberlerin yanı sıra sağlık, yaşam ve güncel haberlere de yer vermektedir.