Reklam Neden Kullanılır?

Reklam, bir ürün veya hizmeti tanıtmak için kullanılır mı? Reklamlar genellikle tüketicilere bir ürünün özelliklerini, faydalarını ve neden satın alınması gerektiğini en iyi şekilde açıklar.

Aralık 21, 2022 - 15:17
Mayıs 11, 2023 - 14:25
 0  10
Reklam Neden Kullanılır?

Reklam, bir ürün veya hizmeti tanıtmak için kullanılır mı? Reklamlar genellikle tüketicilere bir ürünün özelliklerini, faydalarını ve neden satın alınması gerektiğini en iyi şekilde açıklar. Reklam, insanların dikkatini çekmek ve onları satın almaya teşvik etmek için kullanılır. Kitle iletişim araçları kullanılarak önceden belirlenmiş hedef kitlede istenilen tutum ve davranışın sağlanması için reklamlar yapılır.

Şirketler Neden Reklam Vermeyi Tercih Eder?

Reklamın genel amacı, bir ürün veya hizmeti hedef tüketicilere duyurmak ve tüketicilerde ürüne, markaya ve işletmeye karşı olumlu bir eğilim yaratmaktır. Başka bir deyişle, reklam, doğrudan satışı kolaylaştırmayı veya kar etmeyi amaçlayan iletişimdir. Reklam, pazarlama iletişimi unsurları arasında en çok konuşulan ve belki de en çok beklenen hizmettir. Reklam hem üreticiler hem de tüketiciler için önemli bir unsur haline gelmiştir. Reklam o kadar önem kazanmış ve gündelik hayata o kadar girmiştir ki birçok tanımın farklı açılardan yapılmasına olanak sağlamıştır. Reklamın neden kullanıldığına hızlıca bir göz atalım.

Reklamın asıl amacı nedir?

Bir iş, fikir, ürün veya hizmet karşılığı para karşılığında; Kitle iletişim araçlarının kontrolünü kullanarak önceden belirlenmiş hedef kitlede istenilen tutum ve davranışı sağlama faaliyetleridir.

Tüketici merkezli yaklaşımlar açısından reklamcılık; Üretilen ürün ve hizmetler hakkında yeterli ve doğru bilginin çeşitli kitle iletişim araçları aracılığıyla tüketiciye iletilmesidir. Bir başka görüşe göre reklam, bir ürün veya hizmetin, bir kurumun, bir kişinin veya bir fikrin, belirlenmiş bir sorumlu tarafından, önceden belirlenmiş bir bedel ödenerek olumlu yönde tanıtılması ve benimsenmesidir.

İletişim Açısından Reklamlar

Bir malın, hizmetin veya bir fikrin bedelinin ödenerek ve bedeli kimin ödediğini anlayacak şekilde gerçekleştirilen yüz yüze satış (kişisel satış) dışındaki tanıtım faaliyetleri. Reklam, iletişim amacına ulaşmak için bir araçtır. Bu doğrultuda reklam üreten firmalar, tüketiciler veya aracı kurumlar; Ürünlerin, hizmetlerin, hizmetlerin, onlar hakkında bilgi sağlayan ürünün tüketicisi veya satıcısı haline geldiği bir süreçtir.

Reklam Neden Yapılır?

Hedef kitleyi bir işletmenin ürün ve hizmetlerini satın alma eylemine yönlendirmek ve bu kitleler üzerinde işletmenin imajını oluşturmak; Medyada yer ve zaman satın alınarak gerçekleştirilen ikna faaliyetleri. Reklamın ele aldığı mal ve hizmetleri sevindirici yönleriyle tanıtarak insanlarda yeni ihtiyaçlar yaratmayı amaçlar. Ancak bu talebi yaratırken aynı anda geniş kitlelere ulaşmak için yüz yüze iletişim yerine kitle iletişim araçlarını kullanır.

Reklamcılığı şöyle tanımlayabiliriz

Bir mal veya hizmetin sürüleceği, piyasası ve bu mal veya hizmetin alıcısı olacakları tarafından tanınması için yapılacak araştırmalar, reklam amacının, reklam giderlerinin ve mesaj türlerinin tasarlanması, reklam bütçesi, reklamın ne zaman yapılacağı, hangi iletişim araçlarının kullanılacağı konusundaki, kararlar ve reklam içeriğinin hazırlanması gibi faaliyetlerin bütünüdür.

Bu bilgileri kullanarak reklamın özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür.

  • Pazarlama iletişimi içersinde yer alan bir öğedir.
  • Belirli bir ücret karşılığında yapılır.
  • Tüketiciye (hedef kitleye) doğru akan bir iletiler bütünüdür.
  • Bir kitle iletişimidir. Reklamı yapan kişi, kurum ve kuruluş bellidir.
  • Tüketici bilgilendirilmeye ve ikna edilmeye çalışılır.

Reklam mesajları, malları, hizmetleri, vaatleri, ödülleri ve sorunların çözümlerini içerir. İşletmenin belirlediği pazarlama stratejisi doğrultusunda belirlenen pazarlama hedeflerine ulaşmak için pazarlama iletişimi unsurları ile koordineli çalışır. Genel bir tanım yapacak olursak; Reklam, gazete, dergi, radyo, televizyon, afiş; çeşitli mal ve hizmetlerin tabela gibi medya aracılığıyla geniş kitlelere tanıtımıdır.

Bu İçeriğe Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Buraya Bakınız Sosyal paylaşım ve medya platformu olarak bilgilendirici içerikler, sektörel haberler, sosyal medya ve internet haberlerinin yanı sıra sağlık, yaşam ve güncel şirket haberlerini okuyucularımızla paylaşacağız.