Reklam Nedir? » Reklamın Amacı ve Reklam Stratejileri
Reklam Nedir? Reklamın Amacı ve Reklam Stratejileri

Reklam Nedir?

Reklam nedir? Bir ürünü, hizmeti, fikri tanıtmak veya satmak için açık sponsorlu, kişisel olmayan bir mesaj kullanan bir pazarlama iletişimidir. Günümüzde daha fazla uygulanan reklam sponsorları genellikle ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak isteyen işletmelerdir. Reklam, bir reklam verenin mesaj için ödeme yaptığı ve kontrolünü elinde tuttuğu için halkla ilişkilerden ayrılır.

Mesajın kişisel olmadığı, yani belirli bir kişiye yönlendirilmediği için kişisel satıştan farklıdır. Reklam, çeşitli kitle medya aracılığıyla iletilir. Geleneksel medya gazete, dergi gibi televizyon, radyo, açık hava reklamcılığı, doğrudan posta; Arama motorları, bloglar, sosyal medya, web siteleri veya kısa mesaj gibi yeni nesil medya araçları ile yapılır. Mesajın bir ortamda gerçek sunumuna bir reklam veya kısaca ” reklam ” veya reklam denir.

Reklam Nedir?

Ticari reklamlar genellikle, bir ürün adını veya görüntüsünü tüketicilerin zihnindeki belirli niteliklerle ilişkilendiren ” marka bilinci oluşturma ” yoluyla ürün veya hizmetlerinin daha fazla tüketimini sağlamaya çalışır. Öte yandan, anında satış gerçekleştirmeyi amaçlayan reklamlar doğrudan pazarlama reklamcılığı olarak bilinir.

Tüketici ürünleri veya hizmetlerinden daha fazla reklam veren ticari olmayan kuruluşlar arasında siyasi partiler, çıkar grupları, dini kuruluşlar ve devlet kurumları bulunmaktadır.

Ücretsiz Reklam Biçimleri

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kamu hizmeti duyurusu gibi ücretsiz ikna biçimlerini kullanabilirler. Reklamcılık ayrıca bir şirketin uygulanabilir veya başarılı olduğu konusunda çalışanlara veya hissedarlara güven sağlamada yardımcı olabilir.

Modern Reklamcılık, 1920’lerde tütün reklamcılığı ile tanıtılan tekniklerle, Madison Avenue ” reklamcılığının kurucusu olarak kabul edilen Edward Bernays’in kampanyalarıyla ortaya çıkmıştır.

Günümüzde reklam;” genellikle bir bedel karşılığında, kimliği belirli sponsor tarafından, çeşitli iletişim araç ve yöntemleriyle gerçekleştirilen, ürün, hizmet ve fikirleri tutundurmaya yönelik, önceden planlanan ve kişisel olmayan iletişim” olarak tanımlanmaktadır.

Reklamın Amacı Nedir?

Toplumu bilgilendirmek, ikna etmek ve hatırlatmak olabilir. Başarılı bir reklam kampanyası için amaçların doğru ve açık biçimde ortaya konması gerekir. Bir reklam kampanyasının amacı, çoğu kez bir slogan veya bir tema altında gizlidir. Bir reklam kampanyası, işletmenin belirli bir zaman diliminde gerçekleştirmeyi hedeflediği reklam çabalarının bütünü olarak tanımlanabilir.

Reklam Stratejisi; hedef kitle, ürün avantajı, reklamın amacı, ürün üstünlüğünün nedenleri, ürünün kişiliği ve satış teması dikkate alınarak oluşturulmalıdır.

Ürün avantajı ve ürün üstünlüğünün nedenleri, iletiler, ürünün tüketiciye sağladığı avantajlar, ve rakiplerinden ayıran özellikler üzerine yapılandırılmalı,

Ürüne, “kalbinizin dostu” gibi somut kişilikler verilmeli,

Reklam’da satış teması, reklam stratejisinde satış teması, ürünün diğer rakip ürünlere tercih edilme sebepleri ve ayırıcı özellikleri üzerine inşa edilmelidir.

Hedef kitle, oluşturulacak reklam stratejisinde en belirleyici öğelerden biridir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.