Reklamın Önemi Nedir?

Reklam, yeni müşteriye ulaşma açısından yapılan sıra dışı çalışmaya denir. Neden sıra dışı gelin bakalım.

Reklamın Önemi Nedir?


İşletme tanıtım faaliyetlerinin en önemli iki bölümünü oluşturan reklam ile pazar kavramının ne olduğu konusuna kısa değinelim. Reklam, bir ürün ya da hizmetin müşteriye ulaşmasını sağlayan tanıtım faaliyeti ve kullanıcı ile arasında iletişim aracıdır. Halkla ilişki ve marka yönetimi ile doğrudan pazarlama yöntemini içerir. Reklamlar, onları gönderen tarafından ödenen ve onları alan kişileri etkilemeyi amaçlayan mesajdır. Reklam veren tarafından ödenen kişi ya da kitleyi etkileme amacı taşıyan bir tanıtım mesajıdır.

Reklamın Önemi Nedir?

Reklam, yeni müşteri kitlesine ulaşım için yapılan çalışmanın tümüne denir. Reklam için yapılan çalışma pazar alanını besler. Satış ise bir ürünü para veya başka bir şey karşılığında değiştirmek için yapılan faaliyettir. Kısaca, potansiyel müşteriye erişmek veya onları ikna etmek için yaptığınız her şeydir. Satış süreci ise satışı kapatmak ya da sözleşme imzalama için yaptığınız her şeydir.

Reklam yok ise potansiyel müşteri de yoktur.

İyi bir satış tekniği olmadan satışı başarı ile kapatamazsınız. Her marka, gelişim ve hedef doğrultusunda sağlıklı büyümesi için potansiyel müşteriye satış kanalı harici de ulaşmalıdır. Marka ve ürünün güvenini göstermenin en önemli yollarından biri de sektörel faaliyet reklamı ile öne çıkmaktır. Genel tanım ile reklam ve tanıtım faaliyeti TV, basın, internet, broşür, katalog gibi basılı, materyal ve çeşitli iletişim aracı ile yapılır.

Bir şirket kendini daha iyi tanıtması için yeni pazar ağı oluşturması gerekir.

Ekonomik koşul sebebi ile ülkemizde ki KOBİ’ler tanıtım faaliyetini lüks harcama olarak görüyor ve öyle değerlendiriyor. Aslında şirketin kurumsal kimliği yanında satış konusunda da çok önemli bir rol oynuyor. Pazar kavramı açısından danışman desteği alınması bu alanda ki verimi artırıyor.