Tazminat Hukuku Nedir?

Tazminat hukuku, haksız fiil veya başka bir kişi veya kuruluşun ihmali sonucu kişinin uğradığı zararın tazmini için başvurulan hukuk dalıdır. Bu tazminat zararı kısmen veya tamamen tazmin etmek için ödenir.

Aralık 21, 2022 - 10:17
Haziran 26, 2023 - 19:27
 0  34
Tazminat Hukuku Nedir?

Tazminat yasası, insan haklarına verilen zararın tazmini için adalet sağlayan hukukun bir parçasıdır. Bu kanun kişi, kurum, kuruluş vb. bir başka kurum, kuruluş veya kişinin maddi veya manevi zarara uğraması nedeniyle zarar görene hakkını teslim etmesi durumudur. Aynı zamanda haksız fiil veya başka bir kişi veya kuruluşun ihmali sonucu kişinin uğradığı zararın tazmini için başvurulan hukuk dalıdır. Bu, kişinin uğradığı zararı kısmen veya tamamen tazmin etmek için ödenir. Tazminat hukuku, farklı konularda tazminat taleplerine ilişkin hükümler içeren birkaç alt kola ayrılmıştır. Örneğin trafik kazaları, iş kazaları, tıbbi hatalar ve ürün sorumluluk tazminat kanunları var. Bu yasalar tazminat talepleriyle ilgilenir ve bu durumlarda zarar gören taraf dava açar.

Tazminatın hesaplanması hasarın türüne ve miktarına bağlıdır; Mahkeme, tarafların delillerini, bilirkişi görüşlerini ve delillerini değerlendirerek miktarı tespit eder. Bu yasalar, bireysel hakların korunması ve haksız fiillerin önlenmesi açısından önemlidir. Türkiye'de maddi veya manevi alanda mağdur olan ve dava ile ilgilenen avukata halk arasında avukat denir. Mağdur, hukuka aykırı bir fiil ve sözleşmeye aykırılık nedeniyle veya başka bir nedenle; Uğranılan maddi veya manevi zararların tazmini için ödenen parayı ifade eder.

Tazminat yasasının kapsamı nedir?

Dava, ortaya çıkan anlaşmazlıklarla ilgilenir. Genelde maddi ve manevi dava hukuku olarak ikiye ayrılan davalara bakan avukatlara halk arasında tazminat hukuku avukatı denmektedir. Bu davalar, kişinin haksız fiil nedeniyle uğradığı maddi veya manevi zararın tazminini talep edebileceği davalardır. Hukuka aykırı bir fiil veya işlem nedeniyle maddi zararın tazmini, mal kaybının yani maddi zararın tazmini; Manevi zararlar ise kişinin aynı eylem veya eylemlerden dolayı yaşadığı üzüntü, acı ve bitkinliğin verdiği manevi zararı gidermeyi amaçlar.

Maddi ve Manevi Davalar

 • İşle ilgili yaralanma veya ölüm
 • Tıbbi hatalardan (malpraktis) kaynaklanan sakatlık veya ölüm
 • Borçlar hukukuna dayalı sözleşmenin ihlali
 • İş mevzuatı nedeniyle kıdem tazminatı
 • Suçtan kaynaklanan zarar
 • Kötü Niyetli Tazminat
 • İşten çıkarma tazminatı

Boşanma davalarının yanı sıra trafik kazası sonucu yaralanma ve/veya ölüm gibi birçok farklı hukuki nedenlere bağlı olarak maddi ve manevi davalar açılabilmektedir.

"Adalet, doğru ile yanlış arasında tarafsız olmaktan ziyade hakkın bulunup bulunmadığına ve nerede olursa olsun yanlış aleyhine savunmaya dayanır." Clarence Darrow.

Davaya konu olan özellikler nelerdir?

Bahsi geçen davalarda mali meblağ, davanın görüldüğü yerdeki Mahkeme tarafından belirlenir. Zararın miktarı, zarar ile haksız fiil arasındaki illiyet bağı, tarafların kusurları vb. birlikte değerlendirilir. Manevi miktar, hukuka aykırı fiil nedeniyle kişilik hakları ihlal edilen kişinin üzüntüsüdür.

Acı ve moral bozukluğu nedeniyle açılan davalar sonucunda olayın niteliği, sosyal durum, Borçlar Kanunu'nun 4. maddesi ve tarafların ekonomik durumları dikkate alınarak dava açıldı. Maddi tazminatın miktarı hesaplanabilir bir miktar olmakla birlikte, manevi tazminatın miktarı hakimin takdirindedir.

Avukatlık hizmeti verilen dava türleri aşağıda sıralanmıştır.

 • İş kazası vakaları
 • Trafik kazası vakaları
 • Meslek hastalıkları
 • Boşanmada maddi ya da manevi davalar
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı veya iş kanunu nedeniyle işe başlamama
 • Sağlık hukuku (malpraktis, yanlış tedavi ve hatalı ameliyat davaları)
 • Haksız tutuklama, gözaltı veya el koyma
 • Haksız fiilden veya destekten yoksun kalma
 • Araç değer kaybı

Merak edilen hukuki bilgiler için https://yunusbirbilen.av.tr/ web sitesi linkini takip ediniz.

Bu İçeriğe Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Buraya Bakınız Bilgi paylaşım platformu olarak bilgilendirici içerikler, sektörel haberler ve sosyal haberlerin yanı sıra sağlık, yaşam ve güncel haberlere de yer vermektedir.