Tazminat Hukuku Nedir?

Aralık 21, 2022 - 10:17
Aralık 21, 2022 - 10:57
 0  1
Tazminat Hukuku Nedir?

Türkiye'de maddi veya manevi alanda mağdur olan ve aynı zamanda davaya bakan avukata halk arasında hukuk avukatı denir. Hukuka aykırı bir eylem ve sözleşmeye aykırı hareket veya başka bir sebepten dolayı mağdurun; maddi veya manevi anlamda uğradığı zararların karşılanması amacıyla ödenen para anlamına gelir.

Tazminat davaları meydana gelen anlaşmazlıkları konu alır.

Genel anlamda maddi veya manevi dava hukuku olarak ikiye ayrılan davalarla ilgilenen Avukatlara halk arasında tazminat hukuku Avukat'ı denir. Bu davalar kişinin haksız fiil nedeni ile görmüş olduğu maddi ya da manevi zarar için isteyebileceği karşılık için açılan davalardır. Maddi tazminat davaları, hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle malvarlığındaki eksilmenin yani maddi zararların giderilmesi; manevi tazminat davaları ise aynı işlem veya eylemler nedeniyle bireyin yaşadığı üzüntüler, elem ve yıpranmanın yol açtığı manevi zararların giderilmesini amaçlar.

Tazminat Hukuku Kapsamı Nedir?

Maddi ve Manevi Davalar

 • İş kazası sebebiyle yaralanma yahut ölüm
 • Doktor hataları (malpraktis) sebebiyle sakatlık veya ölüm
 • Borçlar hukukuna dayalı olarak sözleşmenin ihlali
 • Suç işlenmesi sonucu oluşan zarar
 • İş mevzuatından kaynaklı kıdem tazminatları
 • İhbar Tazminatları
 • Kötü Niyet Tazminatları

Boşanma davaları ile beraber maddi ve manevi davalar, trafik kazası sebebi ile yaralanma ve/veya ölüm gibi pek çok farklı hukukî nedenlerden kaynaklanabilir.

Davalara Konu Olan Özellikler

Söz konusu davalarda maddi tutar davanın görüldüğü Mahkeme tarafından; zararın miktarı zarar ile haksız eylem arasındaki illiyet bağı tarafların kusurları vs gibi hususlar birlikte değerlendirilerek belirlenir. Manevi miktar, hukuka aykırı fiil nedeniyle kişilik hakları ihlal edilen kişinin üzüntüsüdür. Acı ve manevi çöküntü nedeniyle açılan davalar sonucunda, davaya konu olayın niteliği, sosyal durum, Borçlar Kanunu'nun 4. maddesi ve tarafların ekonomik durumları dikkate alınarak.

"Adalet, doğru ile yanlış arasında tarafsız olmaktan ziyade hakkın bulunup bulunmadığına ve nerede olursa olsun yanlış aleyhine savunmaya dayanır." Clarence Darrow.

Maddi tazminat miktarı hesaplanabilir bir tutar olsa da manevi miktarı davaya bakan hakimin takdir yetkisindedir. Avukatlık hizmeti verilen dava türleri aşağıda belirtilmiştir.

 • İş kazaları
 • Trafik kazaları
 • Meslek hastalıkları
 • Boşanmada maddi ya da manevi davalar
 • İş hukukundan kaynaklı kıdem ve ihbar tazminatları veya işe başlatmama
 • Sağlık hukuku (malpraktis, yanlış tedavi ve hatalı ameliyat davaları)
 • Haksız tutuklama gözaltı ya da el koyma
 • Haksız fiilden veya destekten yoksun kalma
 • Araç değer kaybı

Tazminat hukuku ile ilgili merak edilen bilgiler için https://yunusbirbilen.av.tr/ web sitesi linkini takip ediniz.

Bu İçeriğe Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

BB Medya Türkiye'deki ticari gelişmeleri, son dakika internet haberlerini, sektörel makaleleri ve en son şirket haberlerini okuyucularımızla paylaşacağız. Bizi takip edin.