Tazminat Hukuku Nedir?

Tazminat hukuku, haksız fiil veya başka bir kişi veya kuruluşun ihmali sonucu kişinin uğradığı zararın tazmini için başvurulan hukuk dalıdır. Bu tazminat zararı kısmen veya tamamen tazmin etmek için ödenir.

Aralık 21, 2022 - 10:17
Mart 27, 2023 - 04:00
 0  8
Tazminat Hukuku Nedir?

Tazminat hukuku, insan haklarına verilen zararların giderilmesi için adaleti sağlayan hukukun bir parçasıdır. Tazminat kişi, kurum, kuruluş vb. başka bir kurum, kuruluş, kişi tarafından maddi veya manevi zarara uğraması nedeniyle hakkını zarara uğrayan tarafa teslim etme halidir.

Tazminat hukuku, haksız fiil veya başka bir kişi veya kuruluşun ihmali sonucu kişinin uğradığı zararın tazmini için başvurulan hukuk dalıdır. Bu tazminat, kişinin uğradığı zararı kısmen veya tamamen tazmin etmek için ödenir. Tazminat hukuku, farklı konularda tazminat taleplerine ilişkin hükümler içeren birkaç alt kola ayrılmıştır. Örneğin trafik kazaları, iş kazaları, tıbbi hatalar ve ürün sorumluluk tazminat kanunları var. Tazminat hukuku tazminat davalarını ele alır ve bu davalarda zarar gören taraf tazminat davası açar.

Tazminatın hesaplanması zararın türü ve miktarına bağlı olup; mahkeme delilleri, bilirkişi görüşlerini ve tarafların delillerini değerlendirerek tazminat miktarını belirlemektedir. Tazminat hukuku, bireysel hakların korunması ve haksız fiillerin önlenmesi açısından önemlidir. Türkiye'de maddi veya manevi alanda mağdur olan ve dava ile ilgilenen avukata halk arasında avukat denir. Mağdur, hukuka aykırı bir fiil ve sözleşmeye aykırılık nedeniyle veya başka bir nedenle; Uğranılan maddi veya manevi zararların tazmini için ödenen parayı ifade eder.

Tazminat Hukuku Kapsamı Nedir?

Tazminat davası, ortaya çıkan uyuşmazlıklarla ilgilenir.

Genelde maddi ve manevi dava hukuku olarak ikiye ayrılan davalara bakan avukatlara halk arasında tazminat hukuku avukatı denilmektedir. Bu davalar, kişinin haksız fiil nedeniyle uğradığı maddi veya manevi zararın tazminini talep edebileceği davalardır. Hukuka aykırı bir fiil veya işlem nedeniyle maddi zararın tazmini, mal kaybının yani maddi zararın tazmini; Manevi zararlar ise kişinin aynı eylem veya eylemlerden dolayı yaşadığı üzüntü, acı ve bitkinliğin verdiği manevi zararı gidermeyi amaçlar.

Maddi ve Manevi Davalar

 • İş kazası sonucu yaralanma veya ölüm
 • Tıbbi hatalardan (malpraktis) kaynaklanan sakatlık veya ölüm
 • Borçlar hukukuna dayalı sözleşmenin ihlali
 • Suçtan kaynaklanan zarar
 • İş mevzuatı nedeniyle kıdem tazminatı
 • İhbar Tazminatı
 • Kötü Niyetli Tazminatlar

Boşanma davalarının yanı sıra trafik kazası sonucu yaralanma ve/veya ölüm gibi birçok farklı hukuki nedenlere bağlı olarak maddi ve manevi davalar açılabilmektedir.

Davalara Konu Olan Özellikler

Anılan davalarda mali tutar, davanın görüldüğü Mahkeme tarafından belirlenir. Zararın miktarı, zarar ile haksız fiil arasındaki illiyet bağı, tarafların kusurları vb. birlikte değerlendirilerek belirlenir. Manevi miktar, hukuka aykırı fiil nedeniyle kişilik hakları ihlal edilen kişinin üzüntüsüdür. Acı ve manevi çöküntü nedeniyle açılan davalar sonucunda dava konusu olayın niteliği, sosyal durum, Borçlar Kanunu'nun 4. maddesi ve tarafların ekonomik durumları dikkate alınarak dava açılmıştır.

"Adalet, doğru ile yanlış arasında tarafsız olmaktan ziyade hakkın bulunup bulunmadığına ve nerede olursa olsun yanlış aleyhine savunmaya dayanır." Clarence Darrow.

Maddi tazminat miktarı hesaplanabilir bir miktar olmakla birlikte, manevi tazminat miktarı hakimin takdirindedir. Avukatlık hizmeti verilen dava türleri aşağıda sıralanmıştır.

 • İş kazaları
 • Trafik kazaları
 • Meslek hastalıkları
 • Boşanmada maddi ya da manevi davalar
 • İş hukukundan kaynaklı kıdem ve ihbar tazminatları veya işe başlatmama
 • Sağlık hukuku (malpraktis, yanlış tedavi ve hatalı ameliyat davaları)
 • Haksız tutuklama gözaltı ya da el koyma
 • Haksız fiilden veya destekten yoksun kalma
 • Araç değer kaybı

Merak edilen hukuki bilgiler için https://yunusbirbilen.av.tr/ web sitesi linkini takip ediniz.

Bu İçeriğe Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Buraya Bakınız Sosyal paylaşım ve medya platformu olarak bilgilendirici içerikler, sektörel haberler, sosyal medya ve internet haberlerinin yanı sıra sağlık, yaşam ve güncel şirket haberlerini okuyucularımızla paylaşacağız.