Pazarlama Nedir ve Nasıl Yapılmalıdır?

Pazarlama, ürün veya hizmetlerin hedef kitleye ulaştırılması, müşteri taleplerinin belirlenmesi, müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve satışların arttırılması amacıyla kullanılan stratejik bir faaliyettir.

Aralık 20, 2022 - 13:45
Ocak 8, 2024 - 21:39
 0  88
Pazarlama Nedir ve Nasıl Yapılmalıdır?

Pazarlama, ürün veya hizmetlerin hedef kitleye ulaştırılması, müşteri taleplerinin belirlenmesi, müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve satışların arttırılması amacıyla kullanılan stratejik bir faaliyettir. Bu çalışmalar, müşteri odaklı bir yaklaşımla tüketici davranışlarının anlaşılmasına, rekabet analizinin yapılmasına ve ürün veya hizmetin pazarlama karması ile uyumlu olarak sunulmasına olanak sağlamaktadır.

Buna ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve tanıtım stratejileri dahildir. Aynı zamanda marka bilinirliğini arttırır, müşteri memnuniyetini sağlar, tüketici taleplerini karşılar ve işletmelerin başarısında önemli rol oynar. Aynı zamanda kurumsal hedeflere ulaşmak için iş dünyasının ve birçok sosyal organizasyonun ürün, hizmet ve fikirlerinin kabulüne veya satışına rehberlik etmek için kullanılan çalışmadır.

İşletmelerin ve çeşitli sosyal kuruluşların ürün, hizmet ve fikirlerini satmak ve kabul ettirmek için kullandıkları uzun vadeli ve planlı bir iletişim çabasıdır. Doğrudan pazarlama bir işletmenin önemli bir işlevidir. Bu etkinliğin en önemli özelliği planlı olması ve birçok soruna çözüm sunmasıdır. Kuruluşun amacına ulaşması için planlanan süreci içerir. Dar anlamda bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin piyasaya sunulmasıdır. Geniş anlamda malların üretimden tüketime akışını kolaylaştıran süreçlerin bütünü olarak tanımlanabilir.

Kısaca pazarlama nedir?


Bir mal veya hizmet üretmenin nihai amacı onu satarak kar elde etmektir. Dolayısıyla işletmenin üretim, finans, muhasebe veya yönetim gibi diğer faaliyetleri de her zaman bu alana hizmet etmektedir. Bir malın sağlıklı bir şekilde pazarlanabilmesi için öncelikle bir pazarının olması gerekir; Talep araştırması gereklidir. Ürün daha sonra belirlenen pazar payı dahilinde reklam veya başka yollarla pazara sunulur. Satışlar çeşitli önlemlerle gerçekleştirilir. Tüketici tavsiyelerine veya tercihlerine uyacak şekilde ürün kalitesi, fiyatlandırma ve pazarlama politikalarında yapılan ayarlamalar. Bu politikaların başarısı karlılığı doğrudan etkilemektedir.

Doğrudan pazarlama nedir?


Bir işletmenin tüketici ile herhangi bir aracı kurum kullanmadan doğrudan iletişim kurmasıdır. Doğrudan pazarlamanın en yaygın yöntemi e-postayla pazarlama, müşterilere broşür ve katalog göndermedir. Her yerden ölçülebilir yanıt ve etkinlik sağlamak veya müşterilerin görüşlerini etkilemek için doğrudan daha fazla reklam aracı kullanan etkileşimli bir sistemdir. Doğrudan pazarlama, firmanın tüketici ile herhangi bir aracı kullanmadan doğrudan temasa geçmesidir. Satın almaları teşvik ederek ölçülebilen interaktif pazarlama iletişimleri, tüketiciler ile marka arasında ilişki kurmak için kullanılmaktadır. Gelecekteki stratejiler için bir rehber görevi görür.

Teknolojinin hızlı ilerlemesine paralel olarak doğrudan katalog, e-posta ve telefon yoluyla yapılmıştır. Günümüzde televizyon, e-posta vb. araçların kullanımı yaygınlaşmıştır. Örneğin bir şirket, yeni ürün veya hizmetlerini tanıtmak amacıyla potansiyel müşterilerine posta yoluyla mektup, broşür, katalog gönderebilir. Ürün veya hizmetlerini e-posta yoluyla duyurabilirler. Kitle iletişim araçlarından (televizyon, radyo, gazete, dergi) yararlanabilir.

Gerçek zamanlı pazarlama nasıl yapılır?


Gerçek zamanlı pazarlama, birçok markanın güncel haberlerini ve güncel olaylarını takip eder. Etkinliklere paralel içerik, reklam gibi ürün yerleştirmeleri ile hedef kitleye ulaşmaktır. Gerçek zamanlı aktivitenin en önemli kanalı olan sosyal medya, sunduğu özel fırsatla hedef kitlenize ulaşmanızda oldukça etkilidir. Sosyal medya platformlarını kullanarak gerçek zamanlı ilişkiler kurabilir, ürünlerinizi, hizmetlerinizi ve kampanyalarınızı tanıtabilirsiniz.

Gerçek zamanlı pazar yaratma, bir markanın sıklıkla kullandığı platformlarda sohbetlere aktif katılım sağlayarak hedef kitlesiyle doğrudan iletişim kurma taktiğidir. Bu taktiği diğerlerinden ayıran şey, bir ürün veya hizmetin ihtiyaç duyulduğunda doğru kişiye ulaştırılmasıdır. Bu taktikler diğerlerinden farklı olarak dakikalarla yarışır. Bu nedenle şirketlerin müşterilerinden veya hedef kitlelerinden aldıkları geri bildirimlere göre içerikleri anında geliştirmeleri gerekiyor. Gerekiyorsa hizmetlerinde güncellemeler yapmalıdır. Bu taktiği uygulayarak gerçek zamanlı etkinliklerde öne çıkabilir ve sosyal medyayı kullanarak hedef kitlenize doğrudan mesaj iletebilirsiniz.

Pazarlama ve satış arasındaki fark nedir?

Satış, ürün veya hizmetlerin doğrudan tüketicilere satın alınmasına odaklanır. Markaların çeşitli sorunlarına veya hedeflerine yönelik planlı ve sistematik iletişim çalışmalarını kapsar. Sunulan ürün veya hizmetin geliştirilmesi, isimlendirilmesi, görsel olarak anlatılması, fiyatlandırılması ve uygun yer ve zamanda satılması gibi birçok süreci kapsar. Faaliyetlerde satışın asıl amacından ziyade kurumun sosyal ve finansal hedeflerini gerçekleştirmek esastır. Pazarlama kavramına yüklenen olumsuz çağrışımların oluşmasında tarihsel süreçte yaşanan değişimlerin önemli rolü vardır. Üreticiler bu süreçte her arzın kendi talebini yarattığı düşüncesiyle ürün/hizmet geliştirmeye odaklandılar. Bu süreçte mühendislik ve üretim departmanlarındaki yöneticiler işletmelerde aktif rol aldı.

19. yüzyılın sonlarında hakim olan bu anlayışın temel varsayımı işlevsel, kaliteli ve yüksek performanslı ürünler üretmektir. Tüketicinin yüksek kalite ve performans sunan ürünleri satın alacağı varsayılmaktadır. Tüketiciler sorunlarını çözmek yerine ürüne odaklandıkları için belli bir süre sonra ürünün etkisini kabul etmeye başladılar. Farelerle mücadele etmek isteyen tüketici için; En kaliteli ve işlevsel fare kapanını sunsanız bile farenin bu soruna farklı çözümlerinin olduğunu unutmamak gerekir.

Satış anlayışı neden önemlidir?

Ekonomik kriz sonrasında işletmelerin temel amacı daha fazla üretmek yerine ürünlerini satmaktı. Bu noktada reklam ve birebir satış gibi birçok tanıtım faaliyeti birçok işletme için önemli hale gelmiştir. Bu döneme ilişkin en önemli eleştiriler satış sırasında yanlış beyanların kullanılması ve satış sonrası süreçlerin eksikliğidir. Vur-kaç yaklaşımını benimseyen birçok işletme, tüketiciyi ürünlerini satması için kandırmaktan çekinmedi.

Sosyal pazarlama, kar elde etmekten ziyade işletmelerin faaliyet gösterdiği toplumların sorunlarına çözüm üreten sosyal sorumluluk anlayışını ifade etmektedir. Sosyal pazarlama kavramı Philip Kotler'in 3.0 konseptiyle de ifade edilmektedir. Genellikle kârdan kâr elde etmeye başlamak için kullanılan yöntemdir. Pazar kavramının sorunu, sektördeki kişilerin yaptığı satışlarla karıştırılmasıdır.

Yerleşik pazarlama nedir?

Yerleşik pazarlama yaklaşımı, her markanın kendisini rakiplerinden farklılaştırmasının vazgeçilmez bir koşul olduğunu söylüyor. Markasını farklılaştırmayı başaran firmaların rekabet avantajı kazanacağını savunuyor. Ancak bu anlayışın gerçek hayatta somut verilerle ispatı yoktur. Bilimsel araştırmalar aynı pazarda rekabet eden markaların birbirlerinden önemli ölçüde farklılaşmadığını kanıtlıyor. Farklılaşma kavramının pazarlama doktrinine derinlemesine “kayıtlı” olmasını sağlamıştır. Bu nedenle her pazarlamacı farklılaşma kavramını öğrendiği ilk günden itibaren sorgulamadan kabul eder. Bu kavram bilinçsizce pazarlamaya bakış açınızı belirler.

"İnsanlar markanızı neden satın almalı?"


Her reklamcı, reklam tasarlamadan önce firmaların departman yöneticilerine danışmalı; “Markanız ile rakipleriniz arasındaki fark nedir, insanlar neden rakipleriniz yerine markanızı satın alsın?” Yöneticiler markalarının farklılıklarını kendilerine göre açıklıyorlar. Tüketicilerin marka seçebilmesi için markalar arasında hem soruyu soranlarda hem de verilen cevaplarda farklılıklar olması gerektiğini varsayıyorlar.

Bu İçeriğe Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Buraya Bakınız Bilgi paylaşım platformu olarak bilgilendirici içerikler, sektörel haberler ve sosyal haberlerin yanı sıra sağlık, yaşam ve güncel haberlere de yer vermektedir.