Pazarlama Nedir ve Nasıl Yapılmalıdır?

Pazarlama, ürün veya hizmetleri hedef kitleye ulaştırmak, müşteri taleplerini belirlemek, müşteri ilişkilerini yönetmek ve satışları artırmak için kullanılan stratejik bir faaliyettir.

Aralık 20, 2022 - 13:45
Haziran 25, 2023 - 18:34
 0  64
Pazarlama Nedir ve Nasıl Yapılmalıdır?

Pazarlama, ürün veya hizmetleri hedef kitleye ulaştırmak, müşteri taleplerini belirlemek, müşteri ilişkilerini yönetmek ve satışları artırmak için kullanılan stratejik bir faaliyettir. Bu çalışmalar tüketici davranışlarının müşteri odaklı bir yaklaşımla anlaşılmasını, rekabet analizinin yapılmasını ve ürün veya hizmetin pazarlama karması ile uyumlu olarak sunulmasını sağlar. Bu, ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma stratejilerini içerir. Aynı zamanda marka bilinirliğini arttırır, müşteri memnuniyetini sağlar, tüketici taleplerini karşılar ve işletmelerin başarısında önemli rol oynar. Aynı zamanda, kurumsal hedeflere ulaşmak için işletmenin ve birçok sosyal organizasyonun ürün, hizmet ve fikirlerinin kabulüne veya satışına rehberlik etmek için kullanılan çalışmadır.

İşletmelerin ve çeşitli sosyal kuruluşların ürün, hizmet ve fikirlerini satmak ve kabul görmek için başvurdukları uzun vadeli ve planlı bir iletişim çalışmasıdır. Doğrudan pazarlama, bir işletmenin vazgeçilmez bir işlevidir. Bu etkinliğin en önemli özelliği planlı olması ve birçok soruna çözüm üretmesidir. Kuruluşun amacına ulaşması için planlanan süreci içerir. Dar anlamda bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin piyasaya arz edilmesidir. Geniş anlamda, malların üretimden tüketime akışını kolaylaştıran süreçlerin bütünü olarak tanımlanabilir.

Kısaca pazarlama nedir?

Bir mal veya hizmet üretmenin nihai amacı, onu satarak kar elde etmektir. Bu nedenle işletmenin üretim, finans, muhasebe veya yönetim gibi diğer faaliyetleri her zaman bu alana hizmet eder. Bir malın sağlıklı bir şekilde pazarlanabilmesi için öncelikle bir pazarın; Talep araştırması gereklidir. Daha sonra ürün belirlenecek pazar payı dahilinde reklam veya başka yollarla pazara sunulur. Satışlar çeşitli önlemlerle yönlendirilir. Ürün kalitesine, fiyatlandırmaya ve tüketici tavsiyelerine veya tercihlerine uyacak şekilde pazarlama politikalarında yapılan ayarlamalar. Bu politikalardaki başarı, karlılığı doğrudan etkiler.

Doğrudan pazarlama nedir?

Bir işletmenin tüketici ile herhangi bir aracı kurum kullanmadan doğrudan iletişim kurmasıdır. Doğrudan pazarlamanın en yaygın yöntemi e-posta pazarlaması, broşürler ve müşterilere kataloglar göndermektir. Her yerden ölçülebilir yanıt ve etkinlik sağlamak veya müşterilerin fikirlerini etkilemek için daha fazla reklam aracını doğrudan kullanan etkileşimli bir sistemdir. Doğrudan pazarlama, şirketin bir aracı kullanmadan tüketici ile doğrudan temasıdır. Satın almayı teşvik etmekle ölçülebilen etkileşimli pazarlama iletişimi, tüketiciler ile marka arasında bir ilişki kurmak için kullanılır. Gelecekteki stratejiler için bir rehber görevi görür.

Teknolojinin hızlı ilerlemesine paralel olarak doğrudan katalog, mail ve telefon ile yapılmıştır. Günümüzde televizyon, e-posta vb. araçların kullanımı yaygınlaşmıştır. Örneğin, bir şirket yeni ürün veya hizmetleri tanıtmak için potansiyel müşterilere posta yoluyla mektuplar, broşürler, kataloglar gönderebilir. Ürün veya hizmetlerini e-posta ile duyurabilir. Kitle iletişim araçlarından (televizyon, radyo, gazete, dergi) faydalanabilir.

Gerçek zamanlı pazarlama nasıl yapılır?

Gerçek zamanlı pazarlama, birçok markanın güncel haberlerini ve güncel olaylarını takip eder. Olaylara paralel içerik, reklam gibi ürün yerleştirmelerle hedef kitleye ulaşmaktır. Gerçek zamanlı etkinlik için en önemli mecra olan sosyal medya, sunduğu özel fırsatla hedef kitlenize ulaşmada oldukça etkili. Sosyal medya platformlarını kullanarak gerçek zamanlı ilişkiler kurabilir, ürün, hizmet ve kampanyalarınızı tanıtabilirsiniz.

Gerçek zamanlı pazar yaratma, bir markanın hedef kitlesi ile sıklıkla kullandığı platformlardaki diyaloglara aktif katılım yoluyla doğrudan iletişim kurduğu bir taktiktir. Bu taktiği diğerlerinden ayıran özellik, bir ürün veya hizmeti gerektiğinde doğru kişiye ulaştırmasıdır. Bu taktikler diğerlerinden farklı olarak dakikalarla yarışır. Bu nedenle şirketler, müşterilerinden veya hedef kitlelerinden aldıkları geri bildirimlere göre anında içerik geliştirmelidir. Gerekirse hizmetlerinde güncellemeler yapmalıdır. Bu taktiği uygulayarak gerçek zamanlı etkinliklerde öne çıkabilir ve sosyal medyayı kullanarak mesajları doğrudan hedef kitlenize iletebilirsiniz.

Pazarlama ve satış arasındaki fark nedir?

Satış, doğrudan tüketicilere ürün veya hizmet satın almaya odaklanır. Markaların çeşitli sorunlarına veya hedeflerine yönelik planlı ve sistemli iletişim çalışmalarını kapsar. Sunulan ürün veya hizmetin uygun yer ve zamanda geliştirilmesi, isimlendirilmesi, görsel olarak tanımlanması, fiyatlandırılması ve satılması gibi birçok süreci kapsar. Faaliyetlerde kesin satış amacından ziyade kurumun sosyal ve finansal amaçlarını gerçekleştirmek esastır. Pazarlama kavramına atfedilen olumsuz çağrışımların oluşmasında tarihsel süreçteki değişimlerin payı önemli bir yere sahiptir. Bu süreçte üreticiler her arzın kendi talebini yarattığı görüşü ile ürün/hizmet geliştirmeye odaklanmışlardır. Bu süreçte mühendislik ve üretim departmanlarındaki yöneticiler işletmelerde aktif rol almıştır.

19. yüzyılın sonlarında hakim olan bu anlayışın temel varsayımı fonksiyonel, kaliteli ve performanslı ürünler üretmektir. Tüketicinin yüksek kalite ve performans sunan ürünleri satın alacağı varsayılmaktadır. Tüketiciler problemlerini çözmek yerine ürüne odaklandıkları için belli bir süre sonra ürünün etkisini kabul etmeye başlamışlardır. Farelerle savaşmak isteyen tüketiciye; En kaliteli ve işlevsel fare kapanını sunsanız bile, farenin bu soruna farklı çözümlerinin olduğunu unutmamak önemlidir.

Satış anlayışı neden önemlidir?

Yaşanan ekonomik kriz sonrasında işletmelerin temel amacı daha fazla üretmek yerine ürünlerini satmak olmuştur. Bu noktada reklam ve birebir satış gibi pek çok tanıtım faaliyeti birçok işletme için önem kazanmıştır. Bu dönemin en önemli eleştirileri, satış sırasında yanlış beyanların kullanılması ve satış sonrası süreçlerin olmamasıdır. Vur-kaç yaklaşımını benimseyen birçok işletme, tüketiciyi ürün satması için kandırmaktan çekinmemiştir. Sosyal pazarlama, kar elde etmekten çok işletmelerin içinde bulunduğu toplumların sorunlarına çözüm üreten sosyal sorumluluk anlayışını ifade etmektedir. Sosyal pazarlama kavramı da Philip Kotler'in 3.0 konsepti ile ifade edilmektedir. Genellikle kârdan kâr elde etmeye başlamak için kullanılan yöntemdir. Pazar kavramının sorunu, sektördeki kişilerin yaptığı satışlarla karıştırılmasıdır.

Yerleşik pazarlama nedir?

Yerleşik pazarlama anlayışı, her markanın rakiplerinden farklılaşmasının vazgeçilmez bir koşul olduğunu söyler. Markalarını farklılaştırmayı başaran şirketlerin rekabet avantajı elde edeceğini savunuyor. Ancak bu anlayışın gerçek hayatta somut verilerle ispatı yoktur. Bilimsel araştırmalar, aynı pazarda rekabet eden markaların birbirinden önemli ölçüde farklı olmadığını kanıtlıyor. Farklılaşma kavramının pazarlama doktrininde derinden “kayıtlı” olmasını sağlamıştır. Bu nedenle her pazarlamacı farklılaşma kavramını öğrendiği ilk günden itibaren sorgusuz sualsiz kabul eder. Bu kavram bilinçsizce pazarlamaya bakışını belirler.

"İnsanlar markanızı neden satın almalı?"

Her reklamveren yapacağı reklamları tasarlamadan önce firmaların departman yöneticilerine; "Markanız ile rakipleriniz arasındaki fark nedir, insanlar neden rakipleriniz yerine markanızı satın alsınlar?" Yöneticiler markalarının farklılıklarını kendilerine göre anlatırlar. Tüketicilerin bir markayı seçebilmesi için markalar arasında hem soruyu soranlarda hem de verilen yanıtlarda farklılıklar olması gerektiğini varsayarlar. 

Bu İçeriğe Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Buraya Bakınız Sosyal içerik platformu olarak bilgilendirici içerikler, medya paylaşımları, sektörel haberler, sosyal medya ve internet haberlerinin yanı sıra sağlık, yaşam ve güncel şirket haberleri okuyucularımızla paylaşılmaktadır.