Varlık Barışı Nedir?

Varlık barışı, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki para, altın, döviz ve menkul kıymetleri ülkeye getirmesi için uygulanır.

Varlık Barışı Nedir?


Varlık barışı gerçek veya tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasa araçlarını; hükümler çerçevesinde Türkiye'de ki banka veya aracı kurumlara bildiren kişilerin söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilmesi için belirlenen süreye denir. Kamuoyunda varlık barışı olarak tanımlanan 11.11.2020 tarihli 7256 sayılı bazı alacağın; yeniden yapılandırılması ile bazı kânunlarda değişiklik yapılması hakkında kânunun; 21. Maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kânununa eklenen geçici 93. Madde ile buna ilişkin usul ve esas belirlenmiştir.

Varlık Barışı Neden Önemlidir?

Kânun hükmü gereğince;

  • Yurt içinde veya yurt dışında kânunda belirtilen varlıkların kayda alınması.
  • Kânunda belirtilen varlıkların, kayıt altına alınması halinde vergi alınmaması.

Varlık barışından yararlanarak Türkiye'ye getirilen veya yurt içinde olup kayda alınan varlıklar nedeniyle; vergi incelemesi ya da vergi tarhiyatı yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Yasa metninde, haklarındaki vergi incelemesi devam ederken varlık barışından yararlanılamayacağına ilişkin açık bir hüküm yoksa; bu kapsamda bildirim veya beyanda bulunarak yasadan yararlanılabilir. Varlık barışı kapsamında bildirim yapılması, varlıkların Türkiye’ye getirilmesinden sonra belirtilen verginin de ödenmesi durumunda; bu varlıklar nedeniyle hiçbir şekilde vergi incelemesi ya da vergi tarhiyatı yapılmayacağı açıklandı.

Varlık barışı her ülke açısından oldukça önemli bir konudur. Çünkü, her ülke öncelikle kendi vatandaşlarının olmak üzere; diğer ülke vatandaşlarının başka ülkelerde bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını kendilerine getirmek istiyor.

Bu şekilde karşılıksız büyük bir finansal kaynağa sahip olmayı amaçlıyorlar.

Ülke olarak öncelikli hedefimiz vatandaşlarımızın yurt dışında bulunan; Para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu kapsamda Türkiye'ye getirilmesidir. Dün olduğu gibi bugün de yurt dışından getirilecek veya yurt içinden ekonomiye kazandırılabilecek her türlü ekonomik değere ihtiyacımız var. Ülkemiz varlık barışı uygulamasını birkaç kez denedi. En son 7143 sayılı Kânunla düzenlenen hariç diğerlerinden oldukça başarılı sonuçlar elde etti.

Bu açıdan ciddi boyutta para, altın, döviz girişi oldu. 7143 sayılı Kânunda düzenlenen son varlık barışı uygulamasının beklenen başarıyı sağlayamamasının nedeni; vergili olması (% 2) vergi dışında kambiyo ya da gümrük mevzuatı yönünden gerekli olan güvencelerin verilmemesidir. Vergi barışı hakkında detaylı bilgiler hukuk danışmanları tarafından hazırlanmaktadır.