Araç Değer Kaybı Nedir?

Yazar Buraya Bakınız
0 yorum

Trafik kazası sonucunda maddi hasar, yaralama ve ölümler meydana gelmektedir. Maddi hasarlı trafik kazalarında, kazaya karışan araçlarda araç değer kaybı oluşur.

Meydana gelen bir kaza sonrası onarılan aracın, ikinci el piyasa fiyatına göre araç değer kaybı oluşması anlamına gelir. Kazanın ardından tamir edilen aracın, onarımı her ne kadar kusursuz olsa da arabanın satış fiyatı kaza öncesi belirlenen; satış fiyatından her halükârda daha düşük olarak kazanç kaybı oluşacaktır.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Bu durum, kişilerin mağdur olmasına sebep olmaktadır. Bu mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla araç sahipleri kaza sonucu aracın piyasa değerinde meydana gelen azalma sonucu uğranılan zararın; tazmini için kazaya sebebiyet veren kişi veya kişilerden aracın değer kaybını talep edebilir.

Kazada kusursuz taraf için değer kaybı talebi hakkı doğarken, kusurlu taraf için ise bu zararı karşılama borcu doğar. Değer kaybının karşılanması için trafik sigortası devreye girmektedir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, araç değer kaybı talebinde bulunacak tarafın; Kendi kusuruyla kazaya sebebiyet vermemiş olması veya kusur oranının karşı tarafın kusurundan daha fazlası olmaması gerekmektedir. Keza kazaya kendi kusuruyla sebebiyet veren araç sahibi, kayıp talebinde bulunamaz. Meydana gelen kaza sonucu, araç sahibinin yapmış olduğu tüm masraf şayet varsa; kasko, yoksa sigorta koşulları çerçevesinde sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır.

Aracın Çalınma Riskine Karşı Kasko Sigortası Yapılır.

Trafik kazasına, aracın çalınma riskine veya araca gelebilecek diğer zararlar için araçlara kasko sigortası yapılmaktadır. Araca yapılan kasko sigortası, aracın bütün onarım masraflarını kapsamaktadır. Ancak, kasko şirketlerinin birçoğu, tamir ve bakım işlemleri sonucunda meydana gelen araç değer kaybını karşılamamaktadır. Peki sigorta şirketi bu kaybı karşılamıyorsa, araç değer kaybı nasıl tazmin edilebilir?

Öncelikle zorunlu mali sorumluluk sigortalarına başvurularak da tazmin edilebilir. Kaskonun aksine zorunlu mali sorumluk sigortası kazalarda karşı tarafın kusursuz ise aracın uğramış olduğu değer kaybını karşılamaktadır. Bunun için sigorta şirketine eksper raporu ve diğer istenen evraklarla birlikte başvuru yapılması gerekir. 15 günlük yasal süre içinde ödeme yapılmaz ise hukuki yollara başvurulabilir. Bu durumda Ticaret Mahkemesinde dava açılabileceği gibi Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvuru yapılabilir.

Eğer, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılacak ise öncesinde, sigorta şirketine başvuru yapılmasının zorunlu olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Zira aksi halde Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan başvuru usulden reddedilir. İkinci olarak kazaya sebebiyet veren sürücüden ve aracın sahibinden zararın tazmini mümkündür. Kayıp bedelini almak için karşı tarafa dava açılması gerekmektedir.

Araç değer kaybı davasının dayanağı Borçlar Kanunu’nun 122. Maddesidir.

Bu maddeye göre karşı taraf kazada bir kusuru bulunmadığını ispat etmek zorundadır. Şayet ispat edemiyorsa araçta meydana gelen değer kaybını her halükarda tazmin etmekle yükümlüdür. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta 2 yıllık zaman aşımı süresidir. Kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde işbu davanın açılması gerekir. Aksi durumda zaman aşımı sebebiyle dava reddedilir.

Değer kaybı hesaplanırken aracın;

 • Üretim yılı,
 • Kilometresi,
 • Trafiğe çıkış tarihi,
 • Marka ve model bilgisi,
 • Hasar geçmişi ve niteliği,

Pazar değeri ve bunlar gibi birçok faktör dikkate alınarak hesaplanır. Değer kaybı davasında, araçta meydana gelen zarar talep edebileceği gibi aracın tamiri için gereken masraflar talep edilebilir. Şayet araç kiralık ise; ulaşım giderleri veya araç ticari bir araç ise kullanamadığınız süredeki mahrum kalınan kazancı karşı taraftan talep etmeniz mümkündür. Dava açarken aşağıdaki evrakların dilekçeye eklenmesi gerekir.

 • Kaza Tespit Tutanağı,
 • Ekspertiz Raporu,
 • Servis Raporu ve Faturası,
 • Sigorta Poliçesi,
 • Araçtaki Hasara Ait Fotoğraflar,
 • Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,
 • Araç kiralanmış veya ticari kaybı varsa, fatura ve belgeler eklenmelidir.

Yukarıda detaylı açıklandığı üzere maddi hasarlı bir trafik kazası sonucu kazaya kusuruyla sebebiyet vermeyen araç sahibi; 2 yıllık dava zaman aşımı süresi içinde kazada kusuru bulunan taraftan veya sigorta şirketinden değer kaybının tazminini talep edebilir.

Avukat İrem Gündoğdu

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bu konuda sorun olmadığını varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. TAMAM Devamını okuyun.