Yenilenebilir Enerji Nedir?

Aralık 20, 2022 - 19:12
Aralık 20, 2022 - 19:38
 0  11
Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir enerji, doğal varlığını doğal kaynaklardan koruduğu için alternatif ve tükenmez bir enerji kaynağıdır.

Enerjinin Kaynağı Doğadır

Doğal bir kaynak olarak doğadan elde edilen ve sürekli olarak doğa tarafından takviye edilen enerjiye yenilenebilir enerji denir. Bu enerjilerin kaynağı “doğa”dır. Sürekli devam eden ve doğal süreçlerde var olan enerji kaynaklarından elde edilir. Yenilenebilir enerjinin temini için sürekli doğal akış süreci kullanılmaktadır. Yenilenebilir enerji bitki, hayvan veya insan sebeplerinden dolayı sürekli olarak tüketilemez. Enerji üretimi için doğal kaynaklar kullanılmaktadır. Kullanılan kaynaklar tükenme hızından çok daha hızlı kendini yenileyen bir enerji kaynağıdır.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Nedir?

Yenilenebilir enerji, doğadan, sürekli veya yeniden erişilebilir olan doğal kaynaklardan elde edilir. Bu kaynak kendi kendine var olan ve zamansız bir kaynak olduğu için alternatif bir enerji olarak hayatımızda yerini alır. Trafik ağır taşıtlar ve nüfus hızla artıyor.

Artan sanayileşme hacmi her geçen gün daha fazla enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Yoğun olarak kullanılan kömür, linyit veya benzin gibi yakıtlar, yenilikçi teknoloji kullanılmadığı takdirde çevreye zarar vermeye devam etmektedir. Bu durumda devreye alternatif enerji üretimi giriyor.

Birçok insan ve doğa için nefes almak çok önemlidir. Bu çevre dostu kaynaklar tükenmez kaynaklardır. Yenilenebilir enerji kullanımı bize şu faydaları getiriyor. Kısa sürede değiştirilebilen bir enerji kaynağıdır. Bu nedenle kendini yormadan insan için güç üretebilmektedir. Kirliliğe neden olmaz ve diğer birçok yakıttan daha temizdir. Doğal varlığını koruduğu için alternatif ve tükenmez bir enerji kaynağıdır.

Bu enerji kaynakları neden bitmiyor?

Güneş Enerjisi: Yenilenebilir enerji denilince akla gelen ilk şeylerden biridir. Isı ve parlak ışık olan enerji kaynaklarından biri de güneş enerjisidir. Güneş ışığını doğrudan güneşten toplar. Bu ışın ısı veya elektrik üretimini sağlar.

Rüzgar Enerjisi: Rüzgar enerjisi, güneş radyasyonu ile yeryüzünün farklı şekilde ısıtılmasıyla elde edilir. Yeryüzündeki hava farklı şekilde ısınırsa sıcaklık, nem ve basınç oluşur. Bu basınç kaybı hava hareketine neden olur. Rüzgar enerjisi tam olarak budur. Rüzgar enerjisinden elektrik üretmek için bir rüzgar türbini veya yel değirmeni kullanılabilir.

Jeotermal Enerji: Yenilenebilir enerjinin kullanımı yeni gibi görünse de özellikle jeotermal enerjinin kullanımı oldukça eskidir. Antik Roma ve Çin'in milattan önce 1500'lü yıllarda jeotermal kaynakları kullandığı bilinmektedir. Bu kaynaklar yıkanmak, ısınmak veya yemek pişirmek için kullanılacaktı. Jeotermal enerji, yerkabuğunda biriken termal enerjiye verilen isimdir. Yeraltında biriken ısı, buhar veya gaz, ısı ve elektrik üretimi için kullanılır. Isı seviyesi yüksek ise jeotermal enerjiden elektrik üretimi için de yararlanılabilir.

Güç Su Enerji

Hidrolik güç veya su gücü olarak adlandırılabilir. Akan suyun enerjisinden elde edilen bir güçtür. Antik çağlardan beri hidrolik güç ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak ortaya çıkmıştır. Örneğin günümüzde kullanılan elektrik bir hidroelektrik santralinden üretilmektedir. Bu santral suyun bulunduğu iki nokta arasındaki potansiyel enerji farkını kullanarak enerji üretimi sağlamaktadır. Barajda biriken su yükseklikten aşağıya doğru akarak mekanik enerjiye dönüşür.

Biyokütle enerjisi

Doğada yaşayan hayvan ve bitkilerin atıklarından üretilen enerji türüne biyokütle enerjisi denir. Çiftlikte canlı bir hayvanın dışkısından veya ölü odundan enerji üretilir. Yenilenebilir enerji kaynakları her ne kadar faydalı olsa da kontrol edilmediği takdirde insanlara ve doğaya kötü etkileri olmaktadır.

Bu İçeriğe Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Buraya Bakınız Sosyal paylaşım ve medya platformu olarak bilgilendirici içerikler, sektörel haberler, sosyal medya ve internet haberlerinin yanı sıra sağlık, yaşam ve güncel şirket haberlerini okuyucularımızla paylaşacağız.