Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir enerji doğal kaynaklardan elde edilen kendi doğal varlığını sürdürdüğü için alternatif ve tükenmeyen bir enerji kaynağıdır.

Yenilenebilir Enerji Nedir?


Doğal kaynak olarak doğadan elde edilen ve doğa tarafından sürekli takviye edilen enerji için yenilenebilir enerji denir. Bu, enerjilerin kaynağı “doğa”dır. Sürekli devam eden ve doğal süreçlerde var olan enerji kaynaklarından elde edilir. Yenilenebilir enerji temini için süreklilik olan doğal akış sürecinden faydalanılır. Yenilenebilir enerji tesis, hayvan ya da beşerî neden ile kalıcı olarak tüketilme imkânı yoktur. Enerji üretimi için doğal kaynaklardan yararlanılır. Kullanılan kaynaklar, tükenme hızından çok daha hızlı bir sürede kendini yenileyen bir enerji kaynağıdır.

Yenilenebilir Enerji Kaynağını Nedir?

Yenilenebilir enerji doğadan sürekli ya da tekrar ulaşım imkânı olan doğal kaynakladan elde ediliyor. Bu kaynak, kendiliğinden var olan ve zaman ile tükenmeyen bir kaynak olduğu için alternatif enerji olarak hayatımızda yerini alıyor. Trafik yoğun araç, nüfus ise hızla çoğalıyor.

Sanayileşmenin büyüyen hacmi her geçen gün daha fazla enerji gereksimine ihtiyaç duyuyor. Yoğun kullanılan kömür, linyit ya da benzin gibi yakıtlar eğer, yenilikçi teknoloji kullanılmaz ise çevreye zarar vermeye devam eder. Böyle durumda, alternatif enerji üretimi devreye giriyor.

Birçok insanın ve doğanın nefes alması için kritik bir önem taşıyor. Çevreye dost bu kaynaklar asla tükenmeyen bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Yenilenebilir enerji kullanımı bizim için şu faydaları getiriyor. Kısa sürede yerine konulabilen bir enerji kaynağıdır. Bu yüzden, kendini yormadan insan için güç üretebilir. Kirliliğe neden olmaz diğer birçok yakıta oranla daha temiz kaynaklardır. Doğal varlığını sürdürdüğü için alternatif ve tükenmeyen bir enerji kaynağıdır.

Yenilenebilen Kaynak Nedir?

Yenilenebilir tükenmeyen bir enerji kaynağıdır. Peki, bu enerji kaynakları nasıl oluyor da tükenmiyor?

Güneş Enerji

Yenilenebilir enerji denince ilk akla gelenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kaynağı ısı ve parlak ışık olan enerjiden biri güneş enerjisidir. Güneş ışını direkt güneşten toplar. Bu ışın, ısı ya da elektrik üretimini sağlar.

Rüzgâr Enerji

Rüzgâr enerji, güneş radyasyonunun yeryüzünü farklı ısıtması ile elde edilir. Yeryüzünde ki hava farklı ısınır ise sıcaklık, nem ve basınç ortaya çıkar. Bu basınç kaybı, hava hareketine neden olur. Rüzgâr enerji tam olarak budur. Rüzgâr enerjisinden elektrik üretmek için rüzgâr tribünü veya yel değirmeni kullanılabilir.

Jeotermal Enerji

Yenilenebilir enerji kullanımı yeni gibi görünse de özellikle jeo termal enerji kullanımı çok eskiye dayanıyor. Antik Roma ve Çin M.Ö 1500’lü yıllarda jeo termal kaynak kullandığı biliniyor. 

Bu kaynakların kullanım alanı banyo, ısınma ya da pişirme amaçlı olurdu. Jeo termal enerji, yer kabuğunda biriken termal enerji için verilen isimdir. Isı ve elektrik üretimi için yer altında biriken ısı, buhar ya da gazdan faydalanılır.Eğer, ısı seviyesi yüksek ise jeo termal enerji, elektrik üretimi için de kullanılabilir.

Su Enerji

Hidrolik güç ya da su gücü denebilir. Akar suyun enerjisinden elde edilen bir güçtür. Antik çağdan bu yana hidrolik güç ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkar. Mesela, bugün kullanılan elektrik, hidro elektrik santrali ile üretilir. Bu santral suyun bulunduğu iki nokta arasında ki potansiyel enerji farkını kullanır ve enerji üretimi sağlar. Barajda biriken su, bir yükseklikten aşağı akar ve mekanik enerjiye dönüşür.

Biyokütle Enerji

Doğa da yaşamını sürdüren, hayvan ve bitkinin atığı ile üretilen enerji çeşidine biyokütle enerji denir. Çiftlikte yaşayan bir hayvan dışkısı ya da ölü ağaç ile enerji üretilir. Yenilenebilir enerji kaynakları faydalı olsa bile kontrol edilmez ise insan ve doğa üzerinde kötü bir etki yaratır.